Thea Droog – Makassar van Het MS De Tegelberg

Makassar van Het M.S. De Tegelberg
door Thea Droog

Mientje hoorde hoe de grote mensen zacht zaten te praten op het platje.

Ze luisterde en herkende de zware stem van haar vader, de zachte maar duidelijke woorden die tante Laurien sprak. Ze kneep haar ogen een beetje dicht bij de korte schampere lach van oom Hoogeveen.

Ze kon nog niet slapen. Morgen moesten ze zich inschepen maar er was nog niets gepakt. Dacht nou niemand daaraan? Koffers hadden ze natuurlijk niet, maar ze hadden zelfs geen grote tassen in huis. Mien piekerde daar al dagenlang over, maar als ze er iets over vroeg aan een van de volwassenen kreeg ze geen rechtstreeks antwoord. Papa zei dan geïrriteerd: “Dat komt heus wel in orde, meisje. Ga jij nou maar spelen.” Tante Laurien aaide over haar hoofd: “Maak je maar niet druk, Mientje.” En mama leek niet veel aandacht meer voor haar te hebben sinds papa terug was gekomen uit Singapore:

“Daar zullen papa en ik wel voor zorgen, jij hoeft alleen maar te spelen.”

Spelen! Hier in Makassar moest je dus spelen, al wist je niet hoe.

In Kampili, het interneringskamp waarin ze drie jaar had geleefd, kon je beter niet spelen, de Jappen waren overal en konden ieder moment weer een bevel brullen dat je niet verstond. Je mocht niet weglopen en dus kreeg je slaag omdat je niet gehoorzaamde. Daarom had ze buiten de barak altijd net gedaan alsof ze bezig was met iets dat haar was opgedragen. Het mocht vooral niet lijken op spelen, oftewel niets doen.

Meestal was ze ergens binnen. ’s Morgens vroeg kreeg ze soms les van een non in het houten schoolgebouwtje, maar elke dag begon om 11 uur het micasplitsen: tamelijk licht werk dat door de meisjes onder de veertien moest worden gedaan. De dunne plakjes waarin de mica uiteen viel werden gebruikt voor de Japanse oorlogsindustrie. Mientje had, net als de andere kinderen, geleerd wat dat moeilijke woord betekende en allemaal werkten ze daarom zo langzaam en onhandig als maar mogelijk was.

Daarna moest ze op haar broer Jantje van drie passen tot mama klaar was met werken. Ze was mama’s vertrouweling, net als haar broer Ap: ze kon geheimen bewaren en zorgen dat de dingen in orde kwamen en dat Jantje zijn bord eten kreeg bij de uitdeling en niet opzij werd geduwd. Ook moest ze goed opletten dat het jochie geen aandacht trok en daardoor misschien de boosheid van de Jap uitlokte.

Ze lette ook nu nog behoorlijk op, nu de jap verloren had en ze uit het kamp waren. Nu ze in een echt huis in Makassar woonden en een hele kamer voor hun vieren alleen hadden. In een andere kamer woonden de Hoogeveens met twee kinderen, en tante Laurien sliep in de eetkamer. Manja en Piet Hoogeveen en Ap en Mientje hadden de tuin grondig doorgesnuffeld en de bijgebouwen onderzocht op schuilplaatsen. Wie weet waar ze die nog voor nodig hadden, want er liepen nog steeds af en toe Japanners door de stad.

Er was nog iets waardoor Mien behoorlijk moest uitkijken: er kwamen steeds meer mannen in haar huis wonen. Ze was niet gewend aan mannen. Zouden ze ook de baas spelen, net als de Jappen? Elke man vroeg aan de kinderen: “En? Ken je me nog?” Maar Mien herkende ze geen van allen. Oom Hoogeveen was als eerste uit zijn mannenkamp terug in de stad gekomen. Hij had dit huis gevonden en hen toen allemaal uit het vrouwenkamp Kampili gehaald, dus hij woonde er al voordat de vrouwen en kinderen erbij kwamen. Daarna kwam de man van tante Laurien. Toen was ineens op een middag papa verschenen (thuisgekomen, zei mama). Een lange en brede magere man met zwart haar, die wel iets bekends had maar er toch als een vreemde uitzag.

“Dat is mijn Mientje” – zo zwaar klonk zijn stem. Hij had een arm om Mientje heen gelegd. Ze begreep dat ze moest blijven staan – mama glimlachte zo gelukkig naar haar – maar ze was bevroren van angst omdat ze gevangen zat en niet zou kunnen vluchten als dat nodig was. Stel je voor dat er ineens een Jap binnenkwam! Ze kon niet eens in de houding gaan staan Ze kon niet weglopen om Jantje te beschermen, niets. Ze had van toen af aan goed afstand gehouden tot papa, zodat hij haar niet weer vast kon pakken.

Haar vader! Mien kende hem eigenlijk niet meer. In het kamp hadden ze vaak en verlangend gepraat over de tijd dat hij weer bij hun zou zijn, in hun eigen huis in Makassar. En nu was hij er. Ze woonden wel in een ander huis, waar ze samen maar een kamer hadden, maar ze waren weer bij elkaar. Mien keek soms met verwondering naar mama als die een arm om papa’s hals legde en hem een zoen gaf. Mama was heel blij dat hij er was. Ze vond het niet erg als hij haar vasthield, terwijl ze dan toch niet weg kon. Maar Miens hart klopte angstig als papa dichterbij kwam: hij wou de baas spelen, net als de Jap altijd deed – en ze wist nog helemaal niet wat voor trucjes ze kon gebruiken om zijn bevelen te ontwijken. En mama lachte alleen maar als Mien die zorgen met haar wilde bespreken.

Nu hadden de volwassenen besloten dat ze weg zouden gaan, naar Holland. Iedereen in huis had een plaats kunnen krijgen aan boord van het MS de Tegelberg, dat in Batavia op hen lag te wachten. En morgen vertrokken ze al, met een kleiner schip dat hen van Makassar naar Java zou brengen.

Ze waren met niks uit het kamp gekomen, want bij de laatste brand waren de allerlaatste eigendommen van iedereen in rook opgegaan. Mien begreep best dat de matrassen en de muskietennetten waar ze nu op en onder sliepen en die nieuw waren, pas morgenochtend opgerold konden worden.

Maar hoe zat het met de pannen die ze hadden gekocht? Met de nieuwe kleertjes van Jantje? Met de spulletjes die ze in de as hadden gevonden en die nooit zoek mochten raken: het koperen tafelbelletje waarvan de klepel met een touwtje was vastgebonden, en het zakje met de zes knikkers van klei, waarin ze ook de blokkralen in vier verschillende kleuren had gedaan? De bomscherven die Ap had meegenomen; het met dons versierde pantoffeltje dat je kon ophangen en dat mama voor haar laatste verjaardag in het kamp had gekregen van tante Laurien?

En dan was er nog de naaidoos die die lieve Australische soldaat voor haarzelf had gemaakt. Australische soldaten hadden de kampen geopend, daarom was iedereen heel vriendelijk tegen ze. In ieder huis waren ze welkom en Mientje was helemaal niet bang voor hun uniformen.

Mien lag te draaien in het warme bed. Ze hoorde tante Laurien zeggen: “We moesten maar eens gaan inpakken en dan naar bed. Morgenochtend moeten we om negen uur op de kade zijn.” Mama voegde eraan toe: “We gaan met heel wat minder terug naar Holland dan waarmee we hier aankwamen! Dat pakken van ons zal niet meer dan tien minuten kosten denk ik. Maar we gaan wel naar bed, nog een laatste nacht naar de kikkers in de slokan liggen luisteren.”

De kikkers kwaakten diep, sonoor en ritmisch. Waren er geen kikkers in Holland, dat je er hier nog maar eens goed naar moest luisteren? En hoe wilde mama alles in tien minuten inpakken?

Toch was ze gerustgesteld. Als ze, zoals gewoonlijk, om zes uur opstonden, was er misschien toch nog genoeg tijd voor het pakken. Ze ging in gedachten nog eens na wat er mee moest en waar dat nu lag of stond en voelde toen de slaap in langzame golven over haar heen komen.

Joan Z. Shore – The Media: Then and Now

The Media: Then and Now
by Joan Z. Shore

I was lucky enough to be working in the media—radio and television—during the glory days, right up to the end.

Personally, I place the end shortly before the year 2000, just before the Internet took over our lives.

For nearly a decade, I was the Paris correspondent for CBS News, lurching from press conference to press conference, from calamity to calamity, along with my colleagues from ABC, NBC, and later, CNN. We were just a handful among 3,000 accredited foreign journalists in Paris—writing, recording, filming, editing whatever we thought would be important, or interesting, to our unseen audience “back home.”

In America, as in in most countries, foreign news does not take priority over local events. So while radio needed endless material for the hourly reports, television was only interested in foreign news when something really big happened: a presidential election, a terrorist attack, an airline accident. We didn’t have to wish for those: inevitably, they happened.

One of the more delightful events that absolutely had to be covered was the inaugural flight of the Concorde: Paris to New York in three and a half hours! To cover this momentous occasion, CBS sent over their venerable newsman, Walter Cronkite. He spent a couple of days in Paris before the flight. It was the first time we’d met, and we quickly established a friendship. One afternoon, we were sitting at an outdoor café on the Champs-Elysées, and at least half a dozen American tourists spotted him and came over to say hello.

“You see?” laughed Walter. “They recognized you!”

Hardly.

When the day came for the Concorde flight, I accompanied him to the airport, and we joked about sneaking me on board. No way.

We met again when he visited Paris with Betsy, his beloved wife, and we had dinner together at a simple restaurant in my neighborhood. The French clientele didn’t pay much attention, but the owner recognized him and asked him to sign the guest book. Graciously, he did.

We met again in Nairobi. I had just been on safari, and he was doing a story on tribal medicine and witch doctors, part of a series.  He seemed fairly impressed by what he had learned. “There may be something to it,” he said. Walter never dismissed a new idea, a new concept, a new viewpoint.

We met again in Vienna, after his retirement from CBS. He was reporting for CNN on the gala New Year’s celebration and the New Year’s Day concert, as he did for many years. He looked splendid in his tuxedo, but expressed regret that he had retired from the CBS news desk “too soon.” Clearly, those cultural jaunts were fun, but too tame for this maestro.

Whenever I was in New York, we tried to get together. I remember a lovely lunch at the Russian Tea Room, where he had his special table. And a drink one afternoon at his favorite East Side bar, when he arrived limping due to a leg injury. There would be no tennis and sailing that summer.

And once, he called me and simply said, “Hello, Joan,” and I absent-mindedly said, “Who’s this?”

“Oh, my God!,” he said. “She doesn’t recognize my voice!”

“Walter!” I exclaimed, thoroughly embarrassed.  “I must be deaf!”

Walter’s voice was distinctive and rich, as were most media voices in those days. Today, the networks concentrate on appearance, not voice: the perfectly combed hair, the deftly powdered face. But even this may be a vanishing illusion, as network news shrinks in relation to the Internet.

In Paris now, there are fewer than 1,000 accredited foreign journalists. The big three American networks closed their Paris bureaus 20 years ago believing that more important things were happening elsewhere in the world, and that maintaining a fully staffed bureau anywhere was simply too expensive. So there are no more cameramen, soundmen, editors, bureau chiefs. There is, instead, a whole generation of free-lance writers and bloggers. Sometimes their reports get picked up by an Internet site; rarely will they be paid. (Arianna Huffington perfected this “fame but no fortune” principle, promising her contributors “exposure” in lieu of monetary compensation.)  So we have an army of self-appointed journalists who lack training, experience and pay; who probably have a camera in their pocket; and who can, at a moment’s notice, tell the world that there’s been an accident on Main Street or a deadly fire in a garbage dump.

Let us not blame the messenger entirely; the nature of our communications today is fast and shallow. In-depth reporting is rare, and audiences are impatient. The 30-second soundbite has been reduced to 20 seconds, and the seasoned correspondent who spent years in a foreign office—lunching with a senator, interviewing a local businessman—exists no longer.

And we are the poorer for it.

Bryan R. Monte – Our Vaudeville – A memoir of James Broughton

Our Vaudeville
A memoir of James Broughton
by Bryan R. Monte

Unlike the other writers I’ve mention in this memoir series, I do not remember the first time I met James Broughton. I do however, remember two of the last times I saw him. One was captured in a photo by Rink, the well-known LGBT photographer at the OutWrite! writers’ conference in March 1990 in San Francisco in the 4 April 1990 edition of Outweek. James and I are in a closeup profile, with the caption: “Dangling Part(iciple)—Poet Bryan Monte is embraced by poet/filmmaker James Broughton.” The second recorded on a receipt from a Different Light Bookstore dated 11 November 1991 for a copy of Broughton’s Androgyne Journal and a notice of his reading the same evening.

Compared to five other writers, with whom I corresponded during that period, my missives to James were the most frequent and voluminous. Between 25 September 1985 and 2 November 1992, James sent me 18 letters or cards and sometimes books, whilst I (according to the Kent State University Special Collections where James’ later correspondence is kept), sent James ten communications in the form of postcards, letters and a review of his tapes series, True and False Unicorn and other poems, Songs from a Long Undressing, Graffiti from the Johns of Heaven and Ecstacies.

I don’t know if I’d met James when I lived in San Francisco the first time between 1980-84. I had certainly heard about him through Steve Abbott who told me about a boat cruise with a select group out on the Bay to celebrate James’ and his partner, Joel Singer’s union. I’d certainly read James’ poetry while working at the Small Press Traffic and Walt Whitman bookshops September 1983 to June 1984, both of which stocked his books of unabashedly gay, Whitmanesque, naked, cosmic, hippie poetry.

As far as I can determine, the first piece of our correspondence was a plain white postcard he sent dated 24 Sept 1985. I was then in the second year of my Masters degree in creative writing at Brown’s Graduate Writing Program. On this card, James wrote that he was surprised that I had moved to Providence and that he got my new address from a copy of No Apologies #4 which he found at Small Press Traffic Bookshop in San Francisco. He was happy to see that I was still publishing “gaily,” and wanted to know what I was “interested in printing.”

James went on further to ask if I had an address for John Landry so he could contact him. (James had contributed a poem, as I had, to Landry’s Collision magazine/anthology). James signed his name with a extended bar on top of the “J” and stamp with his name and address and, just to the left, another stamp of a petal-flamed sun looking towards his Mill Valley address. It felt like a ray of California sunshine in the midst of a cold, rainy Rhode Island autumn.

At the bottom of the card, James asked: “Do you have a copy of Ecstacies?” Either in San Francisco or after I arrived in Providence in August 1984 to attend Brown’s Graduate Writing workshop, James had given or sent me a signed copy of that book. In my letter of 20 November I told James I had “a beautiful, autographed” copy. I also told him I was swamped with work (writing poetry and putting together my MA thesis, working at the John Carter Brown library cataloguing rare German books and preparing my paper on the “homosexual” discourse in Fassbinder’s Berlin Alexanderplatz for the MLA convention in Chicago that December.

I told him I was missing California. I wrote: “I hope the sun is warm, the air tingles with a mentholated fog, and that you sit reading this letter in a eucalyptus grove.” I also enclosed a birthday present—a signed copy of No Apologies #5. I wrote that I hadn’t been able to locate John Landry, but an acquaintance at Brown, Natalie Robitaille, said she thought he was working up at the Plymouth Plantation exhibit at the national park. I asked James further if he was inquiring about the Collision anthology that Landry was editing in which I had some poems also.

In addition, I mentioned that I’d been a T. A. that summer for a film course up at a boarding school in Massachusetts and that their textbook mentioned James and his “several experimental films.” I told James: “I’ll have to re-read your poems now with a different eye to see how you manipulate your images from scene to scene.” I also told him I had to sign off because it was past 11 PM and I had a grant writing workshop to attend the next morning to try to get an NEA grant to help fund my magazine, No Apologies.

In a letter dated 12 December in response James said he had received the copy of No Apologies #5, which I had sent him and that he had “…enjoyed reading everything in it…” because it was “lively” and had a “fresh tone.” He also wrote that he “very much…would like to “send (me) …some material in January.” He continued: “I thought you knew had I been making films off and on most of life.” He sent a bio with a separate sheet of his films that were available through a distributor. He reported further that “Joel and I are doing fine…he is mostly making collages and I am working on my memoirs before I forget everything.” He ended the letter with “All my best wishes and tender regards,” wishing me a “Happy Christmas.”

In his next letter dated 17 Feb 1986, James apologized for being slow to respond to “your good letter.” (I don’t know if James is still referring to my letter of 20 November, or whether I wrote him another letter in between that date and his writing. His papers at KSU do not include a second letter from me). James had decided to submit some stories for consideration in the next issue of No Apologies. (That would have been issue #6. However, due to my financial situation as a working, sole-supporting graduate student, I wasn’t able to publish another issue of No Apologies). He sent “Two Tales for Fairies” and wrote “you can arrange them any way you wish.”

In the next stanza he mentioned he had “notes of all kinds for a chapter about the experience of my filmmaking.” Then he asked if I “would be interested…on how I made I made my first films in San Francisco in the late ’40s and ’50s?” Futhermore he wondered if my readers would know who “Maya Deren, Willard Maas and Parker Tyler” were because he had a piece “out at a cinema type magazine,” which if rejected, he would send to me.

I responded to James in a letter dated March 4, 1986 in which I thanked James for his submissions and accepted his poems, “Senior Scorpio’s Foxtrot” and “Off to the Lifelong Races,” and his film memoir, “Mother’s Day Goes Off to New York,” (which was currently under consideration by another magazine), for No Apologies #6.

I continued by asking James how his stay in Hawai’i had been. I mentioned I had been a newspaper intern there on Maui a few summers before. I also said that I liked his film memoir because of its metaphors which described a screening location for one of his films as having “the intimacy of a car barn in Siberia,” and in another place where he compared his film to “chamber music.” I told him: “Anyone who loves film should be interested in this piece.” I ended my letter by thanking him:

“for your invitation to keep in touch. It makes me feel good to know that people in the Bay Area miss me. I wish I could have been at your birthday party. It sounds like it was lots of fun. When I return to San Francisco, you’ll be the first person I’ll visit. Take care of yourself – and of Joel. Get back to me as soon as you can if the Mother’s Day piece is out of the running.

Around Christmas 1986 I sent James a card indicating I had a job teaching writing at a high school in semi-rural Massachusetts and that would be discontinuing publication of No Apologies. James responded with an undated card (probably from January 1987) the text of which read: “If it’s the last dance, dance backwards.” probably meaning to review what I’d done and look back on it with pride. In any rate, I felt supported and affirmed by James even though I wasn’t able to publish his pieces in my magazine. Inside he wrote: “Sad that we may lose No Apologies.” He hoped that things would improve for me and that I could start over again. He also asked if I would return his manuscripts.

The next piece of correspondence is my letter to James dated February 9, 1987. I told him I was able to locate his Mother’s Day manuscript in my correspondence binder, but not “the MSS of the two poems I accepted.” My happiness at receiving James’ card was also continued in the next paragraph when I told James I would visiting him the following week during one of the high school vacations. It was the first time I’d returned to San Francisco since I’d left in July 1984. (I’d also go through three blizzards in Massachusetts that winter before it was over). I told James that while in SF, I would be staying at Ed Mycue’s and Richard Steger’s apartment near City Hall and to give me a call. I added a handwritten P. S. and the bottom of my typed letter that read: “I’d really like to see you.”

During that holiday, I visited with Ed and Richard and with Steve Abbott and Thom Gunn. (In between I also looked for jobs in San Francisco through contacts in the the Brown Alumni Association. I was warmly received by a prominent SF hotel, a newspaper and a publication relations company. Each of these company’s reps. told me I would get a job if I returned that summer. I had a memorable dinner with James and Joel and Steve Abbott and Dennis Green at the couple’s 21st and Church Street hilltop apartment overlooking the lights of San Francisco. Joel cooked a lovely Italian meal, which I mentioned in my review.

Broughton poured wine and reminisced about his years in Paris and the Beat scene in San Francisco. Present was also Joel Singer, Broughton’s partner and artistic collaborator, who created the cover photomontages for Broughton’s new poetry tapes. Singer cooked an exquisite dinner of cheese gnocchi in gorgonzola sauce, osso bucco alla Milanese, and orange slices mascerated in Grand Marnier.

The same evening, James gave me his new, audiocassette collection which including recordings from his True and False Unicorn and other poems, Songs from a Long Undressing, Graffiti from the Johns of Heaven and Ecstacies to review. Either that evening or when I returned to Massachusetts, I gave or sent James a copy of Neurotika, my MA poetry thesis at Brown, which is included in Broughton’s KSU papers. At the top of the Neurotika MS is a handwritten note: “2.20.87 To James Broughton and Joel Singer, Thank you for your gifts of laughter and joy. Good luck and good health to you both! Bryan.”

The pleasant memory I have of visiting James and Joel at their SF apartment is reinforced by James’ postcard of his face in close up by Rink, dated and postmarked 28 February 1987. James wrote that he “enjoyed” my poetry and my visit and he hoped my “listening (to his tapes) had been productive.”

I responded with a postcard dated 3.8.87. “Dear James, I just finished my second draft of my review of your tapes. I will do the final draft tomorrow and Tuesday…Steve (Abbott) should have my copy by the end of the week.” I also continued on a personal note writing that: “I hope I can see you again this summer. Depending on the job possibilities, I may move back to SF. The West Coast isn’t Lotus Land, it’s the Promised Land! If I hadn’t gone to Brown for my MA in creative writing, I probably would have never left. I hope I can continue to teach writing (in SF).”

On 1 April 1987, I sent a copy of the review to Rudy Kikel at Bay Windows in Boston, who had just typeset Steve Abbott’s chapbook, The Lives of the Poets. I also informed him that Steve had sent copies to the San Francisco Sentinel and Poetry Flash.

In my review I wrote that: “Broughton is to be applauded for his return of poetry to its rightful medium—oral transmission. I remarked to friend once that reading poetry on the page is like trying to understand a song’s melody by reading the lyrics sheet.” I continued my review by praising Broughton’s tapes for their versatility and musicality. I mentioned his “The Water Circle,” which was set to a Corelli gigue.

I played this selection for my high school freshman, who were not the least bit reluctant to join in with Broughton the second time around. I used this poem as a springboard for their own poems about the natural elements and the seasons of the year. Another poem I played was “Mama is Gone.” It’s soft consonants and vowels echo a child’s lament….Broughton’s other “Songs for Anxious Children,” such as “Papa is a Pig” and Mrs. Mother Has a Nose,”…are strictly for adults due to their subtlety and subject matter.

I concluded that: “These tapes will surely establish James Broughton as one of the greatest (and one of the most underrated contemporary (American) poets….they will provide many hours of good listening.”

I don’t remember hearing back from Kikel about the review. Steve Abbott was also unable to place it at the Sentinel and Poetry Flash. James got back to me about a month later with an Uffizi Galleries postcard of Cranach’s Adam saying that he had read and liked my review of his tapes and wanted to know if I knew where else it could be published. He suggested The James White Review or The Advocate. He also invited me to dinner another time.

A little more than a month later, James sent me a typewritten note dated 8 June 87 with the epigraph “Garlic cures every infirmity/ except death where there is no hope.” Inside he wrote that he hoped I’d had “success in placing” the review because he thought it was “valuable and essential reading.” And he added an invitation saying that if there was a “festschrift for my birthday next year,” it or “another piece by you,” would certainly be welcome.

On 10 June 1987, I sent James a postcard of View from the Pilgrim Monument, Provincetown, Massachusetts. I thanked James “for your card of 4/28” and confirmed “I did enjoy writing the review of your tapes” and that “I’ve sent the review to Phil Wilkie at The James White Review.” I also said that I hoped “Joel’s show” had gone “well.” I also confirmed I would “like to come back for dinner” that I’d be out on the West Coast again “on the 20th of July for about a month.”

The next communication I received from James was on the back of a Pitti Galleries postcard of St. Sebastian by Giovanni Antonio Bozzi detto ill Vercelli. James wrote that he was “delighted” to see my review of his tapes in the JWR. “Praise and thanks.” He also wished me well.

By January 1988 I was living in Silicon Valley and working for an insurance company in San Jose. In order to learn the trade practiced by poet Wallace Stevens and composer Charles Ives, I was required to spend one evening a week in insurance classes for the next year and a half and to study at home for at least two hours every night in order to pass the three, four-hour written exams (included calculations which could only be done by hand) for my general insurance certificate. As a result of all this work and living an hour’s drive from San Francisco, I had to drop out of the literary life up North. I received an invitation from James for the premier of his new film, Scattered Remains, made in collaboration with Joel, at the Castro Theater on 26 March 1988, but I doubt that I attended. On the back of the invitation, James wrote his “Good wishes.” Later that year, in October, James kept his promise of inviting me to his schriftfest when he sent me an invitation to read at his 75th and Joel’s 40th birthday celebration at the San Francisco Art Institute on November 10, 1988. For that evening, I wrote and read the poem below:

Birthday blessings for James Broughton and Joel Singer
by Bryan R. Monte

A white house on the side of a hill
high above San Francisco’s lights
holds the home of two lovers and friends
we gather here to honor tonight.

A house of Beauty, a house of Mirth
where Love’s books are reinvented
cook, write, film, fuck, sleep
two lovers by Zeus’ cup demented.

A man and a youth they once began
almost thirteen years to this night
the young pupil and the wise teacher interchangeable
twin novitiates of androgyne delight.

For three days they stayed in bed
two lusty monks on spiritual retreat
and fed Love’s thirst through sweat and tears
sweet nectars of their bodies’ meat.

They taught their hands to sing Hermes’ hymns
to fashion a world for lovers’ delights
and wrought in film, photo, word and deed
the lives we celebrate tonight.

May we be eternally as silly as they:
forever as blessed
forever as blissed
forever as full of life.

On the copy in the KSU archives, I wrote at the top: “by Bryan R. Monte 11/10/88” and a personal note: “Happy Birthday! James & Joel. I hope you enjoy your new home up North.” The audience howled with laughter and applauded my poem, which was good. Just a few minutes before, though, I had mounted the stage with knees knocking so badly I didn’t know if I would be able to stand up and deliver my poem properly to the audience of nearly 300. It was good training. I was able to keep my nerves under control and it gave me extra confidence for my Walt Whitman Bookshop reading a fortnight later.

I invited James and Joel to my reading at the Whitman on a Friday towards the end of November. In response to my birthday poem and my invitation, James sent a postcard dated 17 November 1988 with a painting of “Shelly composing Prometheus Unbound in the Baths of Caracalla,” from a posthumous portrait in oils by John Severn from the Keats-Shelly Memorial House, Rome. He said he “loved” my “tribute,” asked for a copy and thanked me for taking part in his birthday celebration at the Art Institute, which he referred to as “our little vaudeville.” He also said he couldn’t make it to my reading because he had another appointment.

At the reading, I premiered some of the poems I’d written at Brown, including the long poem, Neurotika, about sexual longing, the AIDS crisis, and the probihitions against LGBT rights around the world with aural backing from Brian Eno’s Ambience. On November 28, I sent James and Joel a card with my best wishes. I told them I had had a good time at the Institute reading and his birthday party and I that enjoyed his films—especially Window Mobile, Shaman’s Psalm and the nude interview series, which I’d never seen before. I also told him that my reading “was quite a hit…there were about 25 to 30 people in the audience and my Neurotika piece caused quite a stir.” I also mentioned that: “I realize by now that you may be in Port Townsend. I hope your mail is being forwarded and that you receive this copy of the birthday poem, (and the picture of Joel I took last year at your house at the dinner party with my friend Dennis (Green) and Steve Abbott). Good luck up North and Happy Holidays.”

In response to my letter I received a card with two men on a bicycle, one doing a handstand on the handle bars, with the caption in the upper left “Please Stay in Touch with James & Joel” and their new address and postbox in Port Townsend in the lower left. On the reverse, James thanked me for my “delicious” poem and said he would put it “prominently” in in his “archive.” He also told me about his travel plans after Christmas which included stays in SF in April and June.

During 1989, James and I don’t seem to have corresponded. In September of that year I moved up from Silicon Valley back to San Francisco and into an apartment in the Mission at Valencia and 19th with a view of the apartment I shared with Harry Britt at 20th and Guerrero from April 1983 to July 1984. Here I wrote my weekly news stories and scripts and prepared questions for my bi-weekly interviews on KPFA’s weekly Wednesday night Lavender News on the Fruit Punch radio hour. From this base (and my day job as a computer technician in SF’s Financial District), I trawled the Castro for the LGBT news alone or with photojournalist Rink. I covered demonstrations, AIDS memorials, protests, school board meetings, baseball games, art exhibtions, etc.—anything of interest to the queer community. Every other week I interviewed gay writers, politicians or commentators such as Stan Leventhal or John S. James.

At this time that I also began attending poetry and prose readings in the Mission, the Castro and Berkeley. I started my own weekly writers workshop with regulars such as Donna Kreisle Louden, Edward Mycue, Ronald Linder, Richard Linker and Andrea Rubin. It was Ed in fact, who, according to my 11 November 1989 journal enry, told me about a reception for James on Green Street and said that my invitation had probably been sent to my old address in Silicon Valley.

My journal entry for that evening reveals clearly the happiness and beauty that surrounded James and Joel’s lives and their willingness to share that with me.

James greeted me wearing his ubiquitous pin-purple square oriental pill box hat, a light blue scarf tied around his neck and a darker, blue cordurouy shirt. He put out his arms immediately (to embrace me) . . . The first thing he said was: “It’s a been a year since I’ve seen you; a year exactly.” He was right. He told me I looked good. I told him him he was (as) full of life as ever and as always, happy. He told me he worked at being blissful every day

Joel asked me if I’d like to go to dinner later and I said yes. We ended up with about six people in our party: Hal Hershey, a Berkeley book designer, John Carr, critic for the BAR, Michael Hathaway who hosted the party for James that afternoon and, of course, James, Joel and myself…(at) a Japanese restaurant on Fillmore and Union. We sat upstairs around a low table and I was on James’s right hand. Joel described some Native American ornamentation he’d painted onto the side of their new house. (I also heard that Joel is working on a series of watercolours…He says they’re in the style of photomontages). I asked James the secret of his longevity, but he just smiled.

My training as a radio journalist gave me good training for my writing. From the press releases, books and reading and event announcements, I was aware of what was going on in the gay community. All this, of course, was happening whilst the AIDS crisis was decimating the LGBT community. At least once a month I announced the death of a prominent man or woman I had known personally who had died of AIDS. In addition, one quarter of my radio stories were about AIDS fundraisers and support groups. I felt useful providing this information weekly to the gay community. And it helped me hone my skills as a writer to go out and get stories, sift the facts from the gossip or outright lies, and shape it into the type of telegraphic language necessary for radio news. I soon discovered that for every minute on air, I needed to spend at least an hour preparing my script either at home or gathering information “on location.”

The next piece of correspondence I sent to James and Joel is a letter dated January 6, 1990 from my Mission District apartment. I wrote “It was a pleasure to see both of you during your recent visit to San Francisco. I enjoyed having dinner with you at the Japanese restaurant and listening to James read at the Intersection. I hope both of you had a good holiday. (Did you throw a winter solstice party?) I had a great time on Christmas and New Years. On the first holiday, I went to the Fruit Punch party, and on the second, my roommate and I hosted an open house in our apartment.” I enquired further about their welfare and asked if “Joel is still painting Native American designs on your new house?” and “How is Special Deliveries coming along?” I asked James when his book came out to send me a review copy since “I’m doing 10-20 minutes of news, reviews and interviews on Fruit Punch.” I ended the letter saying that I was thinking of travelling North to Port Townsend with Rink to visit James and Joel.

James responded about three weeks later with a This is It Syzygy Press poetry postcard dated 26 January 1990. James wrote he had just returned for the Yucatan with Joel and that he was working on the final proofs for Special Deliveries.

The next time I saw James was at the OutWrite! Writers’ Conference in San Francisco in March 1990. I covered the conference, speaking with Allen Ginsberg in addition to James.

James Broughton and the author, OutWrite! Writers’ Conference, San Francisco (March 1990). Photo by Rink © 1990. All rights reserved.

James Broughton and the author, OutWrite! Writers’ Conference,
San Francisco (March 1990). Photo by Rink © 1990. All rights reserved.

In response to the above photo in the 4 April issue of OutWeek, James sent me another postcard of a 60+ man logging crew standing on top or next to an enormous tree trunk which it is strapped to a semi-wagon saying that he liked Rink’s photo of “beauty and the old beast.” He wrote would be sending a review copy of Special Deliveries and would be in town for Gay Pride at the end of June to read. He signed the postcard: “Big Log.”

Once again there is a gap of at least a year when James and I did not correspond. During this time, I moved from my flat in the Mission to one in the Outer Sunset from which I could hear and see the Pacific Ocean’s breakers. Here I had hoped to get away from the problems of the City, especially the AIDS crisis. A receipt from A Different Light Bookstore from 11 November 1991 indicates I purchased James’ Androgyne Journal the morning of his reading, and his signature in the book along with the message “for Beloved Bryan. Rejoice in Oneness with Love. James” indicates that I must have attended, but unfortunately I have no journal entry for this day, nor any memory of James’ reading.

Unfortunately, it was also at my oceanview apartment that my new boyfriend, who I’d met in April 1991 and moved in by July, coughed through Christmas with pneumocystis. During the holidays, my new, next-door neighbour abandoned his apartment to die in the arms of his family. By February, my boyfriend was in hospital. Then one Friday evening I came home from work and found he had moved out without giving notice or leaving a forwarding address. In addition, the things he’d left behind were scattered around the flat, including a plant whose soil he’d swirled over the white livingroom carpet.

After my ex-boyfriend left, I kept the AIDS crisis at bay by teaching four times a week after work—twice a week to Russian émigrés out in the Avenues and once a week each to technical writing students at the University of California Extension and to my own writers’ workshop in my living room. Previously this moonlighting had been contractually forbidden by my daytime employer, but once the company went from 17 to 12 to seven to five offices in four massive reorganizations in two and a half years, no one cared as everyone scrambled to find new jobs before they lost their old ones and their homes or apartments.

I remember driving home on night from the UC Extension’s Menlo Park campus at 11 PM along I-280 in thick fog. I was so tired I had rolled down the window and turned the radio up so that the cool air and loud music would keep me from falling asleep behind the wheel. I also remember coming home one night at 10 PM, surprised to feel I was choking as I ate my supper hot out of the oven only to discover I still had my tie on that I’d put on for work that morning at 7 AM. The death of my neighbour, the impending death of a second ex- and the loss my job, all of this was on my mind when I corresponded with James in 1992, one year before I was forced to leave S.F. because I couldn’t find a full-time job or combine two or three jobs that would pay the bills.

The first missive is from James dated 23 January 1992 on James Broughton’s Port Townsend stationery and sent in a Holiday Inn Aeropuerto envelope. He welcomed my suggestion that Rink and I visit him and Joel up North, but he said he couldn’t host us at the moment because he had a family visiting for one month and “some brutal dental surgery” the next. He also reminded me that it was a two-day drive from San Francisco to Port Washington. He ended his letter with “I love you & send you my love & welcome too. Be sure to flourish. Joy from James.”

I must have sent James another letter talking about putting together my poetry collection because I received a postcard of a young man with a muscular torso and legs holding a mirror dated 2 March 1992. It announced a visit by James to San Francisco in “mid-May” and said he “hope(d) you are getting it (the poetry collection?) all together.”

Then about a month and a half later, I received a flyer from James in an envelope postmarked 16 April indicating his readings and screenings in May. On the 14th James had a reading at the Art Institute sponsored by the Cinematique and City Lights Books. The flyer also mentioned that besides the readings, signings and parties, two of Broughton’s films, Scattered Remains and Dreamwood would be shown. James wrote a personal note on the flyer indicating the precise dates he would be in San Francisco and a telephone number in town.

I don’t know if I saw James this time. I may have because I sent him an update of my poetry collection that I had first sent in 1988. This Neurotika, however, was twice as long as the first because it included my performance piece of the same name about the AIDS epidemic.

James responded on 2 Aug 1992. He wrote I had packed a lot into my book because he thought it was really “two different” books: the first poems and the second part the “prose paragraphs of the Neurotika section” which he felt “is almost of a book of its own…an impressive picaresque elegy.”

Broughton’s critique of the poetry (first) section was that it: “…often dropped words so the sense of the line is unclear…” He suggested I “not capitalize” (the beginning of my) lines so it would be easier to distinguish when a new sentence occurs.” He reassured me, however, that: “You have a genuine gift for nuance and impression, for phrasing and shaping.”

He also commented that he was “a hard-hearted reviser” of his own writing and that he was now on his third revision of his memoirs. He advised me: “when in doubt, cut.” Broughton’s letter ended on an encouraging note: “You have enormous potentiality….”

I responded to James’ letter on the 10th thanking him “for your suggestions, especially those concerning the (non)-capitalization of (the first word in) my lines” and for his encouraging words about the Neurotika section. I also asked if he would provide a book blurb.

On November 2, I received the following blurb from James: “Neurotika does not belie its title. On the contrary it pushes sexual neurosis to painful lengths…The neurotic fear of sex that pervades governments and communities around the world provides a concurrent theme. This is a sad, savage, sorry chronicle.”

By that time I had “finished” Neurotika, however, I had lost my job. I had to choose between staying in the City and living from my unemployment benefits and free-lance teaching (which, unfortunately, wouldn’t pay three-quarters of my expenses) and to self-publish Neurotika from my savings, or pursuing my vision of a new life in the Netherlands, which I had had since I was a graduate student.

I purchased an Apple PowerBook laptop and a journalist quality camera and applied for teaching jobs in the Netherlands. Luckily, just after my job ended in San Francisco, I got a job in the Netherlands as an Apple computer system administrator and a substitute English teacher, which is how I began my now 23-year stay.

From James I learned the ropes of writing business—both backstage and on stage. Through his correspondence and books, he taught me how to improve my visual communication as well as my word choice. He provided opportunities for me to create and present work, and, through his and Joel’s hospitality, I learned the value of good food, conversation and company. As a result of this, the time I spent with James and Joel were some of the happiest and most fulfilling I experienced as a writer in San Francisco in the 1980s and ’90s during a very dark period for the LGBT community.

Bryan R. Monte – A Tribute to Philip Levine

A Tribute to Philip Levine
by Bryan R. Monte
copyright © 2015 by Bryan R. Monte. All rights reserved.

Whilst searching through my 35+ years of journals for information on James Broughton for my planned memoir on him for the September 2015 issue of AQ14 on radio, television, and film, I stumbled upon entries about my creative writing classes with Philip Levine at Brown University. As Thom Gunn mentioned in my previous memoir, Philip Levine did shake them up at Brown. I thought perhaps these five, largely unedited observations might be a fitting tribute to one of the best poets, (bar Thom Gunn), with whom I studied. Philip, unfortunately, passed away last February 14th. I hope these entries capture some of the waves and tremors he created in class.

24 January 1985

Yesterday, (was the) first day of Philip Levine’s class. (He wore) Blue, Nike running shoes inside of black rubbers, a beige zip jacket under a tweed blazer. (and) An old, gold-brown shirt unbuttoned at the top with a brown tie that looked like it could have come from the Salvation Army. His head (is) much older than the picture on the (cover of his) Selected Poems. (His) Hair (is) bald at both temples, but with brown and grey curls and tufts in the centre. (His) Teeth (are) yellowed and spread apart.

He talked about the poets he liked—Rexroth, Patchen, (William Carlos) Williams—a lot of poets who had been undiscovered, whose names were completely unfamiliar to me so I can’t remember them. He talked about (T.S.) Eliot in the negative sense quoting Williams saying he’d created a regression in the poetic climate that would take America 30 years before they would read his (Williams’) poems again.

He talked about Charlie—a theoretical, but very real student who was an arrogant prick. Levine used the word “prick” a lot—a world full of “pricks.” Levine said Charlie would wear a tweed jacket with patches on the elbows, smoke a pipe and write poems that were so learned they were incomprehensible. He said: “Charlie’s a good talker too—he can win any debate about his poems, especially since he’s the one who wrote them. Well, in this class, Charlie keeps his mouth shut.” I hope Student A and Student B were listening, or else he’s going to tear them to pieces.

Levine seemed fairly intrigued by the idea that the poetry students take the same (writing) classes together for two years. I think he likes the idea of the community of poets referring to former students visits and mentioning that we could ride the train up to Boston with him after class. He talked a little—tangentially—about the loneliness in his life—mentioning the superb quality of Rexroth’s love poems saying they were so good they reminded him what having sex was like.

He seems like everything I would want from a writing teacher—scorn for (the) academic/hermetic tradition in poetry, strong-willed, strong convictions, interested in the sensual in poetry, in the community of poets, or sitting on disruptive, pompous assholes, or bucking the GWP (Graduate Writing Program) and letting some of his own students in (our class)—and filled with a “flaming centre,” a burning love for poetry.

1 February 1985

Less than glorious things to say about Levine’s class after he trashed a poem by Student C. He seemed, however, to have his finger on the pulse of a lot of writers—(he) told Student D she had a good sense of line, but that her poem was like the travelogue poems that are very popular at the moment, he told Student A his poem about a fisherman wasn’t detailed enough and he told Student F, that she needed more tension in her poem. But he really savaged Student C’s poem about the elevation of suicidal women—Plath, Sexton—in American letters and how that’s used as a device of oppression.

I found myself arguing how woman are oppressed by a monolithic, (straight) male tradition—I remarked that it wasn’t until my senior Modernist lit. class at Berkeley that a studied a woman writer—Gertrude Stein. But I found myself arguing with no support in a class with a majority of women. Even Student G didn’t support Student C’s idea of the oppression/self-oppression of women even though that’s all she writes about.

Levine fell in my estimation (today) when he couldn’t even find anything salvageable in Student C’s poem. She had one line I especially liked: “We never strike in anger except at ourselves.” This is the language of the oppressed, the inward violence that gay men/lesbians, women do to each other/themselves because they’re powerless to lash out individually at the monolith of straight, male oppression. (This is) The self-laceration, (the) scars we don’t talk about or wear as merit badges.

12 February 1985

Last Wednesday I met with Philip Levine in Michael Harper’s office and he was very enthusiastic about my poetry. He especially liked “Wayne” (now entitled “The Boats” and published in Gathered: Contemporary Quaker Poets in 2013) and he showed it to me in a new light so that I became aware, for the first time, of its power and its deficiencies. I told him that I was very happy that he had been able to do a close reading of my poems. I told him that the previously I had had trouble getting accurate feedback because students and instructors were repelled and/or threatened by the homosexuality in my poems. Levine said he couldn’t understand why an instructor would do that. He also looked at another poem, “Brushstrokes,” which he felt had potential but was actually two separate poems. He thought the sound and sight imagery at the bottom of the poem was the raw material for another poem—he saw it as discontinuous, but not as leading away from the base of the poem inspirationally.

At any rate, he saw that I was able to take criticism of my work very objectively. I think that telling him a poem is “in progress” gives him more to say, what he thinks can be done with a piece. He suggested we go over “The Predators,” (published in Assaracus 15 in 2014), in class. He liked it very well and sort of guided it through a lot of negative criticism. He said, however, that my description of the attackers was too stereotypical. He liked the line breaks, however, saying they reminded him of Williams’ line in “The Desert Music.”

24 February 1985

Wednesday, met with Levine in Harper’s office before class. He was very happy to see me and we talked about three poems—two finished that I had turned in and one that is in process. Levine said that the images in “In Envy of Naturalism”  (published online by BMUG in Baaad Poetry in 1995) were too romantic and therefore, too distant from the perceptions of the modern reader. He also said that the lines seemed too awkward—too forced. He absolutely adored “Heterophobia,” (published in The James White Review as “The Visit” Volume 3, Issue 1, Fall 1985) which I wrote in practically one sitting. He said that the surrealism and the language flowed very swiftly and took them reader with them—that the tension created in the first line carried throughout the poem. He echoed these sentiments in class. He also looked at my first drafts of “The Bunker” which I told him would probably be typeset the same way as the lines in the “The Predators,” breaking every line every fourth or fifth word and distributing them over the page.

6 March 1985

Another hit today in Levine’s class. (I) Read my poem, “Mrs. m.” which the students and Levine praised. To me, it seems awkward, especially the rhythm of the lines—but they seemed to have liked it or at least respect the sentiment it expressed—Student A said that he thought the poem was very close to me so he didn’t think he should say anything about it. As much as I dislike Student A, that’s the kindest thing he’s ever said about my poetry. One of Levine’s guests (invited students) said that she like the poem because I respected the mother enough not to try to get into her head—I just described the physical things a child could see. Levine liked it even though he didn’t understand the image of the (broken off) chair leg next to my mother’s bed. He really seems to like my work and to be encouraging some kind of close communication. This is my chance—to really learn from someone who is really gifted.

Irene Hoge Smith – Anxious Attachment

Anxious Attachment
by Irene Hoge Smith

Ann Arbor, February 1961.

I don’t know where she is. Maybe I’m supposed to know what she’s doing this afternoon, but I just know that I’m cold and that it was a long windy walk from the bus stop and that I’ve been thinking all the way up the hill how pleased she’d be that I took the bus by myself. I leave the soggy black leather boots on the concrete floor of the carport and come into the kitchen in damp knee socks.

Mama doesn’t get why I hate to take the bus and I can’t explain it. I started worrying even before I left the house this morning. Is the fare still twenty-five cents? Do I have quarters in my pocket? Are they still there? It’s the 12B, I know that. I thought I knew that. Unless it’s 12A. No, I’m sure it’s the 12B. Except how will I know if I’ve already missed it, and when will the next one come? If I get on the wrong bus I could end up in Ypsilanti or, worse, Detroit. But the boxy black and white 12B bus stopped at the foot of Pinecrest Crescent about five minutes after I got down the hill, and during the long stretch down Miller Road toward town my heart gradually stopped pounding in my ears. When I saw the first red-roofed university buildings I started watching for the arch at the corner of the quad, but everything looked different from inside the bus. I was supposed to get off at the corner of South University and East University, I remembered that, but at State Street I saw the Carillon and got confused again. What if we’ve already passed my stop? I should have gone up front and asked the driver, but then everybody would have looked at me. There’s the arch. There’s Ulrich’s bookstore. I pulled the cord and the bus slowed to a stop and I was on the sidewalk. For a minute I was sure I’d made a mistake, but I was just looking the wrong way and when I turned around I saw, halfway down the next block, catty corner from Ulrich’s like I remembered, the school steps. My armpits were wet and I didn’t catch my breath until I got to homeroom.

Now it’s almost four o’clock, no one’s home, it’s getting dark out and it’s even darker inside. Across the living room the tall windows glow blue in the twilight and it reminds me of something that I want to ask her about. The blue time? A perfume? A poem she wrote? When I switch on the light, indigo turns to black and I see only a reflection of myself and the living room, the kitchen, orange countertops, dishes in the sink, piles of newspapers and books on the table.

Where is she? I hope there’s something to eat. Maybe she’s at class? Which class? I’m pretty sure there’s some instant cocoa. I’d like to go with her to pottery class again. I run water into the scuffed aluminum kettle, put it on the electric stove, find a heavy white china mug in the sink, rinse it out. I wish she wouldn’t go to that writing class. She’s wearing lipstick and putting something on her hair called a “rinse.” Yes, there’s the red box of Nestle’s EverReady, and it’s at least half full. I feel better, and realize I’ve been crying.

#

My parents met in Washington as World War II was winding down. She’d dropped out of Smith College to join the WACs, he’d gone into the Army after finishing an engineering certificate in Arizona, and both of them were doing secret work that, as far as I know, neither of them ever talked about to anyone. She’d found a handsome, smart engineer, like the father who died when she was eight. He was fascinated by her writing, her education, and most of all her admiration for him.

Getting married and having babies was what everybody was doing and what they did, but they weren’t cut out for it. He was insecure, angry, needy and nasty to her when things weren’t going right for him. She was looking for someone to take care of her and help her grow up, but as she began to realize, they were both infants themselves.

#

We moved from Ypsilanti to Ann Arbor in the summer after sixth grade. I was going to start seventh at the University School in the fall, and everything seemed to be looking up. Daddy finished graduate school, left Willow Run Labs for a job on campus, and things were better in ways I can’t put into words exactly that had to do with them not fighting so much, not being so mean to us, me and Patti not having to take care of the little kids all the time, and not—not other things I don’t even want to think about.

And there must have been more money and enough hope that they decided they could build a beautiful new house in a nice part of Ann Arbor.

#

She’s happy here. She was excited all during the construction. When a gigantic boulder came out of the excavation she got the bulldozer man to move it to the back yard, imagining the bachelor buttons, Queen Anne’s lace and purple vetch that would grow around it. She chose the pumpkin-orange Formica, told the workmen how to arrange the gray-speckled linoleum tiles, found a dramatic black stain for the vertical support beam in the middle of the house, didn’t let them box it in with drywall. She’s in a good mood a whole lot more since we moved here last summer. Our house is as nice as the other ones in the neighborhood, or it will be when Daddy gets the foundation painted and when Mama plants the Japanese maple tree out front that she wants. She finally made curtains instead of just buying fabric and saying she’d get around to it. They’re just bed sheets but she sewed pleat tape across the top and put in the little pronged doohickeys that make gathers like machine-made drapes. Daddy put up real curtain rods and I helped Mama draw free-form flowers on the bottom edge of the sheets with magic markers, and they look pretty nice. She’s cheerful, making things, full of plans. I forget to worry about her for a while.

#

I’d always remembered the house we lived in when I was born, a corner row house in the Capitol Hill neighborhood of Washington, as a vast castle with an enormous round tower. After we left Ann Arbor, I developed a similarly aggrandized image of that house, imagining the low-slung yellow rambler near the crest of Morningside Drive as larger, more striking, more beautiful than it really was. It had the shallow-angled roof that says “contemporary,” cathedral ceilings, and clerestory windows—elongated scalene triangles just under the roofline. It was a nice house, especially compared to anywhere we’d lived before, but not really grand. Ann Arbor has a rich architectural heritage of mid-century modern houses, and their iconic lines, expanses of glass, and pleasing simplicity became conflated, after we left, with memories of the actual house we lived in for two and a half years. Two and a half years. It doesn’t seem possible. I don’t want it to have been such a short time. How could it have always meant so much to me when we were hardly there at all?

#

Our parents’ marriage was never easy, and at times it was awful. He had affairs and left several times when we were small. At least once she tried to leave him but he convinced her to come back. In the darkest time (his father died, he had a setback at work), he abused all of us, and she was powerless to do anything about it.

Things calmed down between them after the first decade. He got a grip on himself as his career became more promising, and being less afraid of him helped her start to rebuild her self-esteem. She was changing, hoped he’d change too, and it started to seem things were going to be okay.

#

They have a housewarming party. Mama serves angel-food cake with frozen strawberries and sour cream. I think sour cream sounds like a good way to ruin strawberries and cake, but it’s delicious. Like the curtains, the orange counters, the unfinished post in the living room—I wasn’t sure she knew what she was doing but it turns out to be exactly what she had in mind, and just right.

They haven’t had a really bad fight since we moved to Ann Arbor. She still doesn’t always get up in the morning, but she doesn’t stay in bed all day, either. Patti has the alarm clock, and I get out of bed when I hear her in the shower. I put cornflakes, milk and sugar, four cereal bowls and four spoons on the table while Patti wakes the little kids up. Sally’s in kindergarten, and can dress herself and help Ruthie, too. Usually they’ve had their breakfast and are ready by the time the car pool comes.

I’m in seventh grade, have some friends, and am starting to feel pretty good about this new school. I draw a peace sign on my olive-green canvas book bag and sling it over my shoulder just the way Patti and her ninth-grade friends do. I try to forget Ypsilanti, and hope that this tenth move will be the last.

#

At Christmas our parents were happy all day long, although we were on edge, waiting for the first impatient words, a quarrel escalating to yelling, crying, and four girls running to separate corners of the house.

She sat smiling, legs crossed in the yellow canvas butterfly chair. He leaned back on black leather, put his feet up on the matching ottoman. They talked and joked after the presents. Kennedy was going to the White House, a friend had landed an important job in the administration. She’d gotten over Stevenson, didn’t sneer about Kennedy any more. He said something about a leave of absence from the university, about a job “on the hill.” She said it’s too soon to tell the kids. I didn’t know what a leave of absence was or what hill they were talking about and I didn’t want to ask.

In January they told us that there would be another move. We agreed to believe them when they said it was only for a while, that after a year or two in Washington we would certainly, definitely, absolutely move back to Ann Arbor. Daddy went to Washington after the inauguration, coming back every few weeks, and things were more relaxed with him gone. We wouldn’t have to leave until the end of the school year.

I stopped expecting to find Mama at home in the afternoons. She was taking a class in poetry and another in Russian and I came home one day toward the end of winter to find the living room windows lined with Cyrillic letters painted in robin’s-egg blue. Yevtushenko, she said. The most beautiful poetry in the world. Much better to read it in the original Russian. Maybe in Ann Arbor it’s okay to have Russian words on the windows. I hope so.

I knew about the poetry and the Russian and even Artesian, the literary journal she was helping to revive. I didn’t know about the man, the teacher, the editor of the journal, about what was happening between them while she was so happy and busy and creative. And I couldn’t know, of course, how little time was left.

#

She’s smoking, pacing, clutching a cup of black coffee and I want to talk to her. It was exciting at first to think of our father and Washington and the Kennedys and I even imagined our family might become like them and thought maybe it would be fun and make me special to go away for a year and come back. But the school year is ending and I’m starting to feel sad. I really don’t want to miss being in eighth grade with my friends. I’m tired of being cooperative. I’m ready for an argument.

I start in on her. “I still don’t get why we even have to move to Washington.”

She sighs, but I have more to say.

“We practically just moved here and I’ve only been at U high for one grade and that’s not fair, because Patti’s had three whole years. I finally have friends and Mr. Berg said that next year I should try out for choir but I won’t even be here!”

I start to get even more upset than I thought I was.

She seems willing to hear me out. Maybe I can convince her we should all stay here and Daddy can keep coming home every other weekend and not make us move.

“I know you really like school now, but that’s just because you have a better attitude. University School’s not so special; you just don’t want things to change. Lots of people are afraid of change.” This sounds like one of her speeches about how narrow-minded most people are, but she still sounds sort of sympathetic.

“I’m sure there’ll be a choir at your school in DC, or at the Unitarian Church. You’ll find new things to like. You’ll make lots of new friends.”

“But I’m never going to see my old friends anymore! I don’t want new friends, I want to live here! This is the best place we’ve ever lived and I don’t see why we have to leave!”

“But it’s not forever,” she goes on. “We’ll be coming back, I told you that. That’s why we’re just renting the house and not selling it.”

I’ve heard this before. “When are we coming back? Will we be back in time for ninth grade? Can you promise it will be exactly one year, that I’ll only be gone for eighth?”

“I told you already we’ll come back. Your father’s just on leave, so he has to come back.” She’s not so patient, getting a little sharp.

“Well, how long exactly?”

“I don’t know exactly! You’re making too big a deal out of it, going on about never seeing this place again. That’s just stupid.”

It’s probably her saying I’m stupid that does it. Daddy says that all the time but usually she says of course not, you know you’re really smart but he’s in a bad mood and stay out of his way. But I’m so mad that I say what I’ve been thinking from the first time they told us about moving.

“Well, isn’t that the same thing you said when we left Riverside?” I’m using my most sarcastic voice. “And that didn’t happen, did it? When we came to Michigan you promised we’d be moving back to California, and did we? No, and we never will, either! So why should we believe….”

She puts the cup down, switches the cigarette to her left hand, and slaps me across the face.

#

Mama’s maiden name was Frances Elizabeth Dean. “Frances after my grandfather,” she told us, which made no sense until I learned to read and could grasp that they did have the same first name, with a different, final vowel. Her father was Samuel Winthrop Dean, and his father was Francis Winthrop Dean. Twelve Dean brothers were supposed to have come over before the Mayflower, settling first in Taunton and later in Lexington. An ancestor’s revolutionary war musket had been in her grandfather’s attic on Elliot Lane, which meant, she said, that she could have joined the DAR if she’d been interested. “Some people think that kind of thing is important,” she sniffed, and I knew I shouldn’t be too impressed. As grand as this all sounded to me, I knew it was because her father died that they had to move in with her namesake grandfather. She and her mother and sister were always the poor relations, and her memories were not happy ones.

I remember Mama. I never called her anything else. I didn’t know the Frances Elizabeth Dean or Frances Dean Smith who wrote so many poems before I was born, and she didn’t start writing again until after she left. I didn’t really know her after that until I was grown up with children of my own. I don’t remember her as S. S. Veri, or f.d.b., or FrancEyE. I only remember Mama.

#

FrancEyE dies at 87; prolific Santa Monica poet

Frances Dean Smith, a Santa Monica, Calif., poet known as FrancEyE who was inspired by Charles Bukowski, lived with him and had a child with him in the 1960s has died. She was 87.
….A singular character affectionately called the Bearded Witch of Ocean Park—or, as Bukowski fondly referred to her in one poem, Old Snaggle-Tooth—Smith had lived in the Ocean Park neighborhood of Santa Monica for decades.
Her work under the pen name FrancEyE was published in poetry journals and gathered in the collections “Snaggletooth in Ocean Park” (Sacred Beverage Press, 1996), “Amber Spider” (Pearl, 2004), “Grandma Stories” (Conflux Press, 2008) and “Call” (Rose of Sharon Press, 2008).
….Although Ms. Smith had been writing poetry in fits and starts nearly all her life, she arrived in Los Angeles in the early 1960s determined to reinvent herself, leaving behind the man she had divorced and the four daughters they had produced during an unhappy marriage.

(The Los Angeles Times, June 30, 2009)

Bryan R. Monte – The Long Workshop: A Memoir of Thom Gunn

The Long Workshop: A memoir of Thom Gunn, 1982-1994
by Bryan R. Monte

I first met Thom Gunn in January 1982 at the University of California, Berkeley as a student in his creative writing workshop. Strangely, even though we lived close to each other in Haight-Ashbury the previous year, he at Cole and Alma and I at Haight and Clayton, nine blocks away, we had never run into each other at neighbourhood or gay-themed readings or parties. (Haight-Ashbury poet and friend Steve Abbott, however, promised he would introduce us if we ever did).

I didn’t know what to expect from Thom personally, though something about his poetry “spoke to me” years before I knew he was gay and I had moved to San Francisco. My first contact with his poetry was during my last year of high school as I prepared for the Advanced Placement exam in English by reading through the Norton Anthology of English Literature from cover to cover. His poem “Human Condition,” about walking through a fog “Contained within my coat”. The phrase “…condemned to be/An individual,” certainly resonated with my teenage angst, growing up gay in Ohio. It was also consistent with all the walking around I did looking for who knows what, trying to quiet the ever-turning wheels in my head.

Two and a half years later after I had returned early from a mission to Germany due to a nervous breakdown, I received The Poetry Anthology 1912-1977 from my senior high school English teacher as a New Year’s gift to help me recuperate. The book featured Thom’s young face at the top of the book’s thick spine with a young Tennessee Williams in the middle and a matronly, 19th century looking Harriet Moore, the magazine’s editor for many decades, smiling at the bottom. This book contained three of Thom’s poems—“High Fidelity,” from 1955, “The Unsettled Motorcylist’s Vision of His Death” from 1957 and “The Messenger” from 1970. All of these poems are formally constructed, but the rebellious, young man seemed nonetheless to burst through these restrictions.

This is one of the few books from that time, before college, that I’ve kept all these years and certainly one of the few I had with me when I moved to Haight-Ashbury in 1980 to find out what it meant to be gay in a more tolerant environment and to see if I could be a writer. I think I considered it phenomenal for a living poet to have one poem in the Poetry anthology, let alone three.

At Steve Abbott’s urging I purchased two copies of Thom’s books from a second-hand bookstore. These were the thin, 47-page, chapbook length, My Sad Captains (1961) and the somewhat thicker, 78-page, Jack Straw’s Castle (1971). So these two books, published almost a decade apart, had launched and maintained the great man’s career, I thought.

From the very first day class, I knew Thom was going to be different than the other male Berkeley professors. Instead of coming to class in a button-down shirt and tie, chinos or jeans and a wool jacket with elbow patches, Thom arrived wearing a tight, white, round-neck T-shirt, tight Levi’s black jeans, black biker boots including the silver chain back by the heel, and of course, a leather jacket, the scent of which filled the room as his body warmed it. In contrast to his tough guy, rebel-without-a-cause wardrobe, however, Thom proved from the very beginning to be a somewhat shy, soft voiced man, who, nonetheless, commanded the respect of all his students without (as far as I can remember) ever having to raise his voice to call the class to order.

To fill the time during the first meeting, Thom had us introduce ourselves around the circle. (Yes, as a former educator, I’m shocked to realize that this was the one and only class at Berkeley that I can remember in which the classroom chairs were arranged so radically!) The students generally introduced themselves and talked briefly about their writing interests and experience. I don’t know what I said about myself that day, but I remember one or two students mentioning university poetry awards they had won or that they were putting a (chap)book together.

As far as my background was concerned, I’d written about two-dozen, short, imagistic (and some homoerotic poems), which I’d submitted with my admission’s essay to Berkeley. This had earned me a blue, “Do Not Admit Under Any Circumstances” sticker on my admission folder, but that’s another story. These same poems this time, however, were good enough to get me into Thom’s class. In fact, for the next 20 years, Thom’s workshop was one of the few I attended where sexuality of all kinds could be freely used and discussed in poetry.

Five fellow classmates mentioned in my journals include L.R., a short, dark-haired lesbian, Taras Otus, a blond, laid-back Southern Californian with a calm smile on his face that reminded me of Yoda from Star Wars, Miles, a shy, sixth-year undergraduate who wore a broad-brimmed, light-tanned, Australian hat with corks hanging around the brim during class, Cindy Larsen, a Mormon wife and mother, and another woman whose name I think was Marina, who wrote a poem about a homeless man or woman who everyone passed on their way to work. The terminal lines to her poem, as I remember them, went something like this: “How do you sleep at night/ knowing he/she’s on the street/ and you, in your safe, soft, clean bed./Very well, I bet.” It exemplified the smugness and lack of social consciousness of the Zeitgeist as yuppies gentrified San Francisco’s Haight-Ashbury, Western Addition and Castro neighbourhoods (some “homesteading” as they called it with guns next to their beds and bars on their windows). It also typified the new breed of Berkeley students who seemed more interested in buying clothes than books as more stores devoted to the former opened on Telegraph Avenue replacing the latter.

After the dozen students had introduced themselves and their poetic backgrounds and/or aspirations, Thom explained the rules of the workshop. Students were to submit work twice during the quarter. These submissions could be four short poems (shorter than one page), one long (longer than two pages) and two short poems or two long poems. The poems were to be photocopied and distributed a week in advance of class so that students could make micro and macro annotations about the manuscripts under discussions. Each student was allowed five minutes time to critique the poem before the discussion moved on to the next speaker. Students who had not read and annotated the poems in advance of class were not welcome to critique the poems.

In addition, while a poem was being critiqued, its author was to remain silent and take notes. Only after the critique was finished (usually after a half hour maximum) was he/she allowed to speak and then only to address questions posed by the readers to fill in missing details such as: “Who is speaking here?” or “What colour was the stone?,” etc.

Thom then gave us a stack of handouts about the basics and nomenclature of rhyme and rhythm and also a short collection of representative modernist poems including an excerpt from Basil Bunting’s Briggflatts (which, to his horror, Thom discovered none of us had heard of).

I soon discovered that Thom was a humble, professional, impartial, caring and reserved instructor. He never took up class time telling old war stories about his time with other famous poets and writers. For example, he didn’t mention his Stegner Fellowship to Stanford to study with Ivor Winters or his journey down to Santa Monica to visit Christopher Isherwood. He also didn’t “testdrive” new poems in class. Furthermore, even though Thom was gay and he knew I and some other writing students were gay, as far as I know, he was one of the few gay instructors who respected the barrier between instructor and student. Moreover, he didn’t groom protégés for class or for the poetry contests he judged.

In Thom’s workshop the students’ writing was the most important thing week after week. I don’t ever remember him giving us specific assignments like those I’ve had in other classes which half of the time, the teachers haven’t bothered to check or review in class such as: “Go write a poem from the perspective of an animal of a tree,” or “Imagine you’re attending your own funeral, what would you want someone to say about you in verse?”

Thom was very secure in his role in the class. He just left us to the business of writing and he used the students’ texts as the examples from which he taught. In addition, I don’t remember Thom ever talking about grading as most professors did during their first classes, nor mention participation as a means of boosting one’s grade.

One last very important aspect about Thom’s workshop that stands out took place in the second class when student work was first being discussed. Tom became a bit agitated by student responses that were mostly complimentary and only barely critical of each others’ work.

“C’mon. Stop being so nice. You can be harder on her/him!” Thom explained this outburst by saying that West Coast students had trouble being critical of each other’s poems because they were afraid of giving offence, whilst those on the East Coast tended to be much too critical and competitive, fighting their way to the top over the bodies of the poets whose work they sometimes happily tore to pieces. Soon the chorus of “be harder” started to ring through class spontaneously (followed by giggles) after the students had finished describing most of the good aspects of the poem, but had just barely touched what needed improvement.

Thom waited until everyone else except the poet had spoken, before summing up what had been said and usually adding something important that the students had missed. Thom may have walked into the class the first day by projecting his hard guy leather rebel persona, but he was, on the contrary, the most careful reader and capable writing instructor I’ve ever experienced. Thom returned poems with helpful micro-level (correction of spelling, punctuations and word order, and crossing out overwritten phrases leaving just the essential words behind) as well as a paragraph of macro-level comments (the overall effectiveness of the poem and/or where it fit in contemporary American/English poetry). As a result of this, I can remember his writing class as being orderly, respectful, inspiring and productive. In addition, I don’t remember students ever questioning his judgment.

Within a few weeks, everyone in the class, due to the intensity of the class’s discussions and comments, knew who were the better, more interesting and/or controversial poets. Despite this, Thom gave everyone equal time in class. He was one of the few poetry teachers I can remember who carefully kept track of the time each students’ work was discussed. He waited for the end of the maximum half hour of discussion before he made his summation and delivered his final judgment and/or recommendations.

Thom shared his personal life in class only once that I can remember. That day he asked us if we thought he was too old or physically over the hill. We assured him he wasn’t. I mentioned that he didn’t have anything resembling a beer gut which most men his age had and that he had all his hair. This seemed to put Thom back on top and we got on with the class.

After listening to others’ poems being critiqued the first two weeks, I submitted my own poems for consideration, a long one in three parts called “Coming Out,” and two shorter ones called “Subway” and “To Harry in the Hope of Your Speedy Return.” Because Thom was gay, I felt comfortable submitting the “Coming Out” poem to class for critique. The students in general liked it and weren’t repulsed by the gay subject matter as students in other programs were a few years later. Thom’s students, whatever their sexuality, were able to offer helpful recommendations on how to tighten up lines or rearrange word order to make the poem stronger. After class ended and most of the students had left the room, Thom confided to me that many times he’d tried to capture the spirit of a gay march or protest, but hadn’t been able to. My “Coming Out” poem, however, in its third part, was able to capture that raw sentiment with the image for example of ““I tore my bedsheets to make a banner” (which was about the first march on Washington for gay rights in 1979). He also liked the images of the “soldier boy” and “his boots/laughing on my ribs.” The soldier boy image was one he would refer to in his correspondence for years after I had graduated from Berkeley and gone onto graduate school.

I also remember the laughter in Thom’s class and the constructive criticism when L.R. read her two poems “Femme Dykes” and “sitting on a fence” about blowing up traditional stereotypes and not wanting sometimes to identify with a specific sexuality, which I later published in the first issue of No Apologies. It was then I understood another reason I enjoyed writing workshops so much—to hear previously unpublished work read by as yet undiscovered authors—(and later, the thrill being the first to put it into print). This laughter also rounded out the class when someone, I think it was Marina, wrote a cento for the last class, taking one or two memorable lines from the students’ poems and putting them together into a poetic valediction.

I took Thom’s compliments about my poetry as a sign that he would be open to discussing my writing during his office hours which I tried to sign up for each week. That was when I discovered that even though Berkeley had 36,000 students on 12 campuses, you could still see professors once a week for ten or fifteen minutes. All you had to do was sign up in advance for the professor’s mandatory office hours on the bulletin boards next to their doors in the attic of Wheeler Hall (At least that’s where most of my professors had their offices with windows looking out onto the cement urns at the roof’s edge).

And my visits continued even when I was no longer in Thom’s poetry class. In addition to discussing my poetry, I also talked about readings I was attending in San Francisco’s Haight-Ashbury and Mission districts, both hotbeds of young, experimental writers, my new relationship with Harry Britt, and how I was getting on as a working student. Thom, on his part, however, confided very little to me except that when he’d come to California on a scholarship it had also been difficult for him to get established and to stay.

Some weeks only a few students would show up, so Thom would give me an extra time slot or two of his time. It was those days that I couldn’t believe my luck as Thom discussed even in more detail, the tricks and tools of a poet. During one of these sessions, Thom took out one of the computer punch cards he gave to students to register late for his class and wrote his home telephone number on the back of it. I don’t remember what prompted him to do this, but I only rang this number rarely to talk to Thom about poetry, to tell him about a reading or my gay literary magazine, No Apologies, or to request a recommendation to graduate school.

After I left Berkeley and during the time I attended Brown we continued to correspond at least three times per year. In June 1983, Thom wrote to apologize for not being able to make it to my graduation party. On the back of a Poetry Comic Card #7, showing Walt Whitman sitting in an armchair watching television dated 7 June 1983, Thom sent me his “Congratulations” and wished me “a good summer” but apologized for not being able to attend my “graduation party.” Other times he wrote to confirm he’d received my request for recommendation letters to graduate school. In January 1984, he sent another postcard, this one featuring a short-haired blond man at the Air Force Academy holding its falcon mascot on his arm. Thom commented on the back of this postcard that that man looked “like the “soldier boy” at the end of your poem!…” Thom thanked me for sending him a copy of No Apologies’ first issue and for the recommendation forms for me for graduate school. He was confused though, “Now, one goes to Harvard, one goes to Brown, but where does one other one go?” He guessed that it went to the graduate program at Berkeley and he was correct.

I also phoned or wrote him during this time, asking him to read at No Apologies book parties in November 1983 at the Intersection and in May 1984 at New Space, a converted store front gallery, reading and dance space across the street from New College at 19th and Valencia. Thom, however, declined both times and Steve Abbott and Harold Norse respectively were the featured readers for those two events. Both times Thom thanked me for my invitation, but declined gracefully.

Only once did I see Thom in San Francisco when he wasn’t as eloquent and graceful as he’d been in class or on the phone and which also revealed a bit about his own private life including his recreational drug use. One Friday evening as I was walking on Market Street at 15th near where I lived, I saw Thom stumbling on the pavement. I walked up to him and asked “Thom, are you OK?” Instead of being able to speak to me, however, he could only gurgle and giggle in response. He must have been high and on his way from the N-Judah Duboce Park stop. Thom continued down the Market Street hill in this state.

Whilst at Brown from 1984 to 1986, Thom and I exchanged postcards and letters at least bi-annually, four of which I still have and which are fairly representative of our correspondence from that time. (Taras Otus also contacted me in December 1984 after some of my poems where published in Bay Windows in Boston. We got together at least once in Cambridge to talk about poetry and share our work). In March 1985 I sent Thom a long letter in which I asked him whether I should remain at Brown a second year and get my MA in creative writing. So far, I’d experienced opposition at Brown due to the homoerotic poems, the continued publication of my gay magazine, No Apologies (which ironically had won me the scholarship to Brown) and the response of some of the faculty, their spouses and fellow students to my partner’s presence at some campus readings. Unfortunately in the spring of 1985, even though I had been a fastidious student, attending all my classes and completing my assignments, I was passed over for a teaching assistantship for the next year. This was despite the 15 poems I’d had accepted or published, the three readings I’d given or sponsored on or around campus and the two major readings I was scheduled to give—one at the Small Press Fair at Madison Square Garden in New York City and the other at the Modern Language Association in Chicago.

About this time I had also been told all writing fellowships were being reconsidered. My response to this was to go home and see if I had enough boxes and suitcases to pack everything into to move back to San Francisco. Given the choice of borrowing $8,500 to complete my degree in creative writing or moving back San Francisco to continue with my magazine, the latter not the former seemed more reasonable based on my experience.

Around this time, I sent a letter to Thom in which I wondered whether the move to the East Coast had been worth it. Thom responded in a letter dated April 8 (1985). He said he was “glad that you are shaking them up at Brown…and I’m sure Philip Levine is glad too,” because he felt Levine had also done that at Berkeley even though it was something Thom felt he had “never been able to do” there. Thom also wrote about the value of getting a degree in teaching creative writing. He said that he sort of “fell into it.” He said that he felt teaching writing at a very elementary level—“giving them that starting push,” was “good” and “honest,” but he didn’t feel that writing “needs…or should be taught beyond that level.” He went on further to say that the “Writing Workshop style seems…responsible for the general wimpiness in too much American poetry.” But he concluded that the best thing for me to do “would be to try to get an MA in poetry.”

Then he went on to share that it had also been a “difficult semester” for him also. That even though he: “did a lot writing last year, which made me happy,” he had still decided that his next book would not come out until 1992, à lá Robert Duncan, who published a book only every ten years.

In addition, Thom wrote at the top of the back of the letter’s envelope at the top: “P.S. It gets slippery on that big hill you’re on, esp. in the winter, doesn’t it.” I can’t help thinking he was referring to more than meteorology and geography.

Reverse of envelope of letter from Thom Gunn to Bryan R. Monte, 8 April 1985

Reverse of envelope of letter from Thom Gunn to Bryan R. Monte, 8 April 1985

After his receipt of issue four of No Apologies which featured the second part of the long memoir by Harold Norse and an in-depth interview with Dennis Cooper, Thom wrote me a thank you note on 22 May 1985 on the back of a postcard featuring the Martin Theater in Talladega, Alabama. It was sent to my address at the Graduate department (where I assume the secretaries and anyone else could read it in my open cubby hole before I collected it). He wrote he liked the Cooper interview and my poem Heterophobia (later published by The James White Review as “The Visit”). He wrote me that “Heterophobia” was “good, interesting, gutsy, original.” About my other poem, “Daddy Dearest,” Thom said it reminded him of a man I’d written about “before, in a poem where he was a soldier boy.” Thom wished me luck at the private boarding school where I was about to teach that summer and warned me not to have “too many illusions about it” because it might turn out to be “a more tight-assed place then where you are.”

The next piece of correspondence I have from Thom is dated 16 July 1985. He sent it to that “tight-assed” school where I assisted with a poetry and a film class and was the instructor for track. I had written Thom about a contract an editor had sent me for an anthology. The contract prohibited me from republishing my poems chosen for the anthology for three years. I didn’t know whether I should agree to this because they’d taken many of my best poems like “Intimations of Frank O’Hara,” “Coming Out,” (the one with the soldier boy) “To Harry in the Hope of Your Speedy Return” (which Thom had said reminded him of Ezra Pound’s letter of the merchant’s wife letter in the Cantos) and “The Visit.”

In response to my question, “Should I sign?” Thom wrote that he found it “odd” that I had to sign a contract for a group of poems and not a book especially if I was only getting “two copies” of the anthology in return. He mentioned his own publishing experience and said that “the only times I have been asked to sign a contract for a poem….have been with The New Yorker which pays a great deal of money.” Thom’s advice was that I should either “a. ask for my poems back and send them elsewhere or b. sign the contract with the intention of breaking it.” Thom went on further to explain that “Obviously a. is the more honest.”

I had also sent Thom copies of the poems the publisher wanted me to sign the contract for including “The Mistress of Castro Street” and “Intimations of Frank O’Hara.” Thom called the latter “a real triumph in its assurance of tone, its certainty and tact, and….unashamed sexuality that reminds me of Marlowe in Hero and Leander.”

Thom ended the letter by saying he’d just attended a reading by Robert Duncan lamenting that Duncan was “the only great poet left alive” due to Basil Bunting’s and Cunningham’s deaths. “And, given his kidneys, I’m not sure he’s left to us much longer.”

The next month, I received Thom’s recommendation (on University of California, Berkeley stationery) dated July 30, 1985 for a grant from the National Endowment for the Arts to help fund my magazine. First, Thom praised my magazine saying it was “innovative, bold and interesting” and that it was “one of the few magazines whose main concern is with Gay literature rather than…Fall fashions, cultural chit-chat, etc… and that its approach is consistently serious and responsible.” Then he mentioned my ability as an editor saying in the last five year he had “watched with interest the growth of his editorial talents in connection…with his poetic talents.” Thom called me a “dedicated and discriminating editor” and my magazine “worthy of whatever support” the NEA “could give it.”

I was over the moon with such a recommendation (and also one from Felice Picano, the editor of the Seahorse Press). One afternoon, out of the blue, I was telephoned by a woman from the NEA, who asked if I could raise half of the magazine’s budget from private investors. Instead of lying and telling her what I now realize she wanted to hear, I told her the truth—that I didn’t think I could raise 50% of my operating costs for the magazine’s expansion from private investors. (I could barely scrape enough money together each month to pay my rent and groceries!) This honest answer, unfortunately, probably doomed my request. I don’t know how far it got and if that was the last hurdle, but at the time it didn’t matter. I was exhausted from working two and sometimes three part-time jobs to pay for graduate school and keep a roof over my head let alone go out fundraising for private backers for a literary magazine.

The last piece of correspondence I received at Brown or have preserved is a short note on a piece of cardstock paper in an envelope dated 15 November 1985. This was in response for a letter of recommendation to a graduate school that was to be sent directly to the university without me seeing it. Thom, forever the anti-establishment hippie, wrote: “Now you can see it and still have waived your right to see it!”

I returned to San Francisco in February and July of 1987, the first time during a winter school holiday and the second after finishing my first and last year teaching high school in Massachusetts. While in San Francisco that February, I stayed at Edward Mycue and Richard Steger’s apartment and also visited James Broughton and Steve Abbott. On 16 February 1987, on the way back from Steve’s, I stopped at Thom’s. This is my journal entry:

On the way back, I stopped by Thom Gunn’s house….Thom was on the phone, so one of his roommates let me in. When he came in the room, he was as shy as always, wearing a leather band with flat metal studs on his left wrist. He’s thinner than the last time I saw him….His back was bent forward and he hugged himself. We talked a little bit about Massachusetts versus California—weather is warm, it’s spring already, drivers are nicer, etc. and I told him his picture was in the English Lit. textbook we use for the upper levels. He asked which one it was, but when I mentioned the title, he didn’t recognize it. I said it was the one in which he had a beard and was wearing a black, Zig-Zag T-shirt. He still didn’t remember it. A few minutes later, he walked up to me and shook my hand after we made a date to get together Friday at 5 at the Twin Peaks Tavern.

We met that Friday in the Twin Peaks Tavern at the busy corner of Castro, Market, and 17th Streets. As the rush hour traffic whizzed by and the music played not as loudly as other places in the Castro in the bar, Thom and I talked about my first job teaching creative writing in Massachusetts’ high school. I told him I intended to return that summer to San Francisco, that I’d spent the last week contacting San Francisco employers via the Brown University graduate network. A hotel and an advertising firm had both promised me work, so we both drank to my imminent return in just a few months for an hour or so before we both went off to our next appointments expecting my return that summer.

In July 1987, Thom’s was one of the first places I stopped to show off my new car and tell him about my road trip across the country. (My journey started just 30 miles west of where the Pilgrims landed with a detour north at Iowa to Minnesota to see Phil Willkie and Greg Baysans at The James White Review. (I attended a writing camp in the Wisconsin woods sponsored by JWR and led by poet, Robert Peters). Thom was happy to see me and posed for a photograph with me.

Bryan R. Monte & Thom Gunn in San Francisco, July 1987

Bryan R. Monte & Thom Gunn in San Francisco, July 1987

The next record I have of Thom is a black and white photo postcard of a short-haired, young, bare chested man with a chain around his neck looking at his shadow against a white wall. It’s dated Nov 16/88 more than a year later and it was sent to my address in Silicon Valley with the instructions to “Please Forward” if necessary. I had invited Thom to a reading of my long poem, “Neurotika.” It featured snippets of my own erotic misfortunes and the escalating AIDS crisis in San Francisco interlaced with music loop of Bryan Eno’s Music for Airports, part 2, gay travel magazines reports about where homosexuality was criminalized in the world and newspaper reports of the spread of the world-wide AIDS pandemic. Thom’s response to my invitation was short saying he wouldn’t be able to make it because he would be in Portland then. He did however wish me “Good luck.”

I saw Thom for the last time at a reading he gave at Black Oak Books in Berkeley in 1992. It was just after the publication of his fourth major poetry book: The Man With Night Sweats. I attended that reading with the late poet and doctor, Ronald Linder. It was a cold, overcast, foggy day and I remember all the lighting was switched on inside that enormous store.

Thom still recognized me without me having to introduce myself even though it had been more than a decade since I’d sat in his class. He smiled, chatted with me briefly and signed a copy of Night Sweats and also a broadside of the book’s title poem, “a gift from Black Oak Books”…“on the occasion of the reading by the author.” As he’d mentioned in his letter to me in ’85, Tom had kept his promise not to publish again until 1992.

I corresponded with Thom at least once more that I remember after I moved to Europe in 1993. In 1994 I sent him my poems arranged in a book-sized collection entitled Neurotika asking for his opinion and, if possible, a book blurb. Thom posted the poems back to me a few months later with a letter that I have either temporarily misplaced or lost during one of my four moves during the next seven years. I can’t remember exactly what was in the letter, but essentially it said that the publishing world had changed considerably since his first book, and that he no longer knew where to refer me. I did notice, however, that Thom had taken the time to go through my entire manuscript, just as if I were still in his workshop, and edit it. For that I was grateful, even if it seemed I was on my own to find a publisher and/or an agent.

More than twenty years later, I still consider it a privilege to have studied and corresponded with Thom Gunn. He was a great poet and a modest and masterful teacher. He gave me the start that I needed and offered advice for years after I’d left university. This kept me going through the dark years when I had no time to write whilst trying to keep my head above water financially and trying to forge ahead with my teaching career in a new country. Now that due to my disability I have time to write again, I look back on Thom, his class, and my classmates fondly. As I sit in a bookshop in Amsterdam listening to the Westerkerk’s two o’clock chimes signalling it’s time for Amsterdam Quarterly’s monthly writers workshop to begin, I realize that Thom taught me all I ever needed to know about writing and teaching writing—and I want to do the same for these writers.

Pat Seman — Homecoming

Homecoming
by Pat Seman

The road lies before me. A dirt road. Empty. On either side vast fields stretch in long, smooth undulations to the far horizon. Not a house, a farm or a person in sight.

I’m about to visit my grandmother’s birthplace, the village she left so long ago to look for a better life in the New World. I’m here in the ‘old country’—a phrase my Dad always used, that I haven’t heard since my childhood.

I have no idea who, if anyone, is left of my grandmother’s family. All I have is the name of a village.

Now, only a few kilometres to go on the last lap of a journey that started in Amsterdam and has brought us more than a thousand kilometres through the forests and hills and wide plains of central Europe to this remote south-west corner of Ukraine.

We’ve just come off the main road—a switch-back road through gently rolling countryside, lined with huge trees leaning towards us, newly-leafed and in blossom.

A wooden signpost at the turning points the way along the dirt road which seems to go on and on in a straight line to nowhere. The village has to be out there somewhere. Surely not far now. I don’t know what to expect. A huddle of houses surrounded by an eternity of empty fields?

Dust rises from our car wheels as we hit the dirt track. We drive slowly, swerve to avoid shallow ruts and potholes. I roll down a window. A lark is singing somewhere over the fields. The earth is a deep, rich brown, alive with tender, green shoots laid out in long, neat rows.

The road goes into a long curve. Trees appear, a farm. The land on our right rises into a steep, grassy bank. We drive downhill past a memorial inscribed 1941-1945, with the figures of two men, strong torsos, heavily muscled, one bare-chested, kneeling, his arm twisted back in the grasp of the other who is booted, holding a gun.

A church, then another large concrete building that could be a school.

The road narrows, steepens, follows the course of a shallow stream. We’re drawn down into a tiny valley. Low houses painted in shades of blue and green amongst trees. Gardens with neat wooden fences. The land, carefully ploughed and planted, reaches down to the stream now lined with willows. Ducks float on the water, waddle in convoy across the road. We slow down to let them pass. The stream disappears. Houses hug the grass verge as the road winds and curves. It climbs round a bend and I look down on a small house with a steep corrugated iron roof, on its sky blue plaster walls and decorative panel work painted green, white and blue. There’s a wooden fence immaculate in exactly the same pattern of colours. A pile of logs is neatly stacked in one corner. I glimpse a vase of flowers at the window. A man pushes aside the curtain at the doorway and steps out into the yard.

I wonder if this is my family’s village. It feels sheltered, intimate. But the road widens, the houses fall away.

Then, on a rocky bank at the side of the road, in large concrete Cyrillic letters, painted blue,

VASYLIV.

All I had to guide me here was a scrap of paper on which, years ago, my father had written the name of his mother’s village. I remembered him telling me that it was near the town of Chernivtsi, the capital of Bukovina, which is now in Ukraine. He also said that my grandmother’s father was the mayor of the village. This was all the information I had. I’d never thought to ask any questions until it was too late and my father had died, taking any stories about the Old Country with him. So, when I decided to try and trace my roots, the first thing I needed was that scrap of paper. I knew that we’d kept it, put it away somewhere safe. But where?

It was my husband who finally hunted it down; in the attic, on a faded post-it stuck to the screen of an old computer that we’d stored way, gathering dust. We deciphered the faint letters to read ‘Vasolau’. Then poured over atlases – old atlases in which Bukovina was part of the Soviet Union, more recent ones placing it in an independent Ukraine; found nothing. So we homed in on Chernivtsi and its surrounding area on Google Earth. There were villages aplenty in tiny Bukovina: in the foothills of the Carpathians, on the banks of the River Dniester, close to the border with Romania. But none with this name. We’d come to a dead end.

I was teaching at a language school in Amsterdam and in one of my English classes was a Ukrainian student, Luba. She already knew about my Ukrainian roots and, when I told her about my failed efforts to find my grandmother’s village, she offered to look for information online on a Russian site. She came to the next lesson with a printed-out map of Bukovina. She’d circled one village as the most probable.

It lay thirty kilometres north of Chernivtsi on the banks of the River Dniester. It was called Vasyliv.

We drive past the large concrete sign into the village. A long row of low wooden fences stretches on either side of the wide road; beyond it houses set back in courtyards, down narrow side streets, spread out amongst gardens. The road is all but empty of traffic. We pass a group of women in headscarves. They turn and stare at the strangers in the red Renault with its foreign licence plates; at me sitting in the back, my husband, Jaap, at the wheel and beside him the slim figure of Tanya, our interpreter.

I’ve been more confident that this could be my family’s village since Tanya has thrown herself into the task. We were brought into contact with her when we asked at the hotel reception for an interpreter. This is the first time that she’s helped someone find their family and she’s curious, full of enthusiasm. She took us to her language school, to its small office at the edge of a school playground. We sat at a table piled high with English textbooks, next to two teachers preparing lessons, while she made phone calls in an attempt to trace my grandmother’s records. First to the regional office in the neighbouring village to Vasyliv where she was informed that the archives had just been moved to Chernivitsi, then to Chernivitsi where they told her that they were in the process of transferring all records to a new office. Finally, she contacted the chairman of the Vasyliv village council. When she told him my grandmother’s name he said,

“Bring her along. Of course her family is here. Half the village is called Semenyuk”.

I’m nervous, yet at the same time feel strangely numb. It comes, I think, from a sense of surrender. Now that I’ve set this process in motion, that I find myself in this remote corner of Europe about to meet complete strangers—strangers to whom I’m tied by blood and history – I’ve no choice but to take whatever, whoever, comes. I’m also curious.

Last night I talked to a young woman from Canada staying at our hotel, who’s also searching for her relatives. She wants to make a film. But first she must go to the village and find out if there is still family. And if she does find them, she has no idea how they’ll receive her, what she can expect.

When I was a child, about six or seven years old, a stranger came to our flat in London. I was sent down to open the door. Standing on the pathway, framed in the dim and foggy light of 50’s London, was a man in a long, grey raincoat, his face in the shadow of the hat tipped over his forehead. He could have stepped straight out of our tiny black and white TV screen—Harry Lime, the cold war agent, fresh from the war-torn streets of Vienna. In fact, he was an old friend of my Dad’s from his hometown, Brandon, in Canada. He’d just arrived off the boat and had come to see us before setting out on the final part of his journey. He was about to visit his family in Ukraine, to go behind the Iron Curtain—for me, at that time, an undefined but hostile world; a world that was uniformly grey, peopled by dour, unsmiling faces. I realise now that he was probably going to Bukovina. He must have called in again on his way back but I can’t remember. I don’t even know if he managed to meet his family; only that his by presence there and the fact that he was trying to make contact with them, the authorities were alerted and his family was put into danger. He was certainly not made welcome. It was a period, when all communication between Ukraine and the outside world was frozen, when the people and families trapped in that world for all intents and purposes disappeared.

The long line of fences and houses is broken by a football field, then a cemetery—a large field full of white stone crosses. We reach a small concrete building set back from the road. Mikola, the chairman of the village council, is waiting for us at the gate. As Tanya introduces us he reaches out to shake Jaap’s hand, then greets me with a courteous nod. He’s a short man with warm brown eyes, a drooping moustache and grey shoulder-length hair. He takes us into the building, down a wide corridor and into his office. It’s a homely and comfortable room. In one corner is a long three-part dressing table mirror over a small table. On the table stands a jar of wild flowers. Next to it is a computer desk against the wall. Its shelves are full of greeting cards and family photos and one pink toy dog. A big, yellow fishing net is propped near the door and there’s goldfish in a small tank by the window. On one wall hangs a portrait of Tsar Nicholas and his wife Alexandra and facing them, impassively, President Yevtuschenko. Three women rise to greet us as we enter. Mikola introduces us to his assistants; Vanya, Svetlana and his wife, Katya. Katya and Vanya are cousins. They are both Semenyuks. They greet us warmly with firm handshakes and big smiles.

We all sit down at a long table and Tanya shows the photograph taken in Canada of my grandmother and my father, a young boy in his teens. Looking full of responsibility, he stands sternly at her side. Gathered around them are his sister, Jean, his younger brother, Mike and sister, Ann. Only the little ones, Mike and Ann, are smiling. Tanya tells them that my grandmother’s father was chairman of the village.

In Mikola’s white Mercedes we’re driven to a small house on a rise where we’re introduced to Alexander, whose great-grandfather had once been the village chairman.

Alexander is excited to see us. He sits me down and kneels at my side showing me photo after photo of the family in ‘Moose’. Moose? I suddenly realise, he’s talking about Moose Jaw, the Canadian prairie town in Saskatchewan, where my father was born. So one after the other the villagers must have followed each other out to Moose Jaw and formed a community there – an extension of Vasyliv on Canadian soil. I’d had no idea. I’d always thought that my grandmother’s emigration had been a solitary adventure, that she’d followed her husband out to Canada and that they’d settled where there was work. The photographs keep on coming, but I recognise nobody. I can see Tanya shaking her head. Alexander is really keen to establish a family relationship but it turns out that his great-grandfather’s name was not even Semenyuk. The connection is on his mother’s side. He takes us out to meet her. She’s sitting on a bench in the yard. She is blind. She takes hold of my hand, tells me that she spent the years of her childhood in Canada, in Moose. She went to school there, but she can’t remember any English now. All the words have gone. And she certainly can’t remember my grandmother. It was so long ago.

The first time I met my grandmother was not in Moose Jaw but in another prairie town, Brandon, where my Dad grew up. I was eleven and had to take some extra time off school for the big trip to Canada. It was the first time my Dad had been back since before I was born. I remember my grandmother’s hair was tied into two plaits, pinned to her head. She wore dark clothes and an apron. She looked like my Dad, the same long, serious face. I remember the wooden house where she lived. It was long and low with a veranda and out back was a big garden full of vegetables and at the end of the garden, the toilet, a little wooden hut with a hole in the ground. I was scared to go in because the walls were draped with spiders’ webs. I remember her bedroom with an iron bed and plain white sheets. Underneath her bed she kept a trunk, which she drew out and opened to show me the white linen shift that she’d made and embroidered for her deathbed. I remember that she and my Dad spoke Ukrainian together but I had no ear for the lilt and the music of it then, no interest.

I also remember my Dad leaning against a wooden fence in Brandon as he talked in Ukrainian to my grandmother’s neighbour and the two onion-shaped domes of a Ukrainian wooden church that rose in the distance behind them. I can see already how much there is in Vasyliv that would have been familiar to him had he ever been able to come here; how little, at least on the surface of things, life has changed here since my Dad’s childhood, spent far away in Canada. I wonder what more I’ll learn about my father now that I’m in Vasyliv.

Mikola takes us for a tour of the village. He drives us to the river and parks in the middle of a field. in deep grass. We’re on a bluff looking down at a point where the Dniester is joined by a smaller river, the Siret. He tells us that, situated on this confluence, Vasyliv was once an important town linked to the great trade routes that flowed from the Baltic to the Black Sea by way of the Dniester. Here he says, pointing to the banks below, was a harbour and there a trading station, and there, pointing to a large field to our right, a castle. Vasyliv, he says, was once wealthy and powerful, a fortified town with numerous wooden churches and monasteries. All destroyed, burnt to the ground when the Mongols swept through. The bones of the slaughtered still regularly turn up in the gardens and fields around the village.

He drives back along the main street and draws our attention to the big, yellow pipes on either side, high above the ground. After years of wheeling and dealing he’s finally managed to bring gas to the village and is proud of his victory. As we drive past the large football field he points out a small white wooden tribune standing at the far edge – yet another of his achievements in the long struggle with the authorities to get funding to improve the village. He reels out story after story of official corruption and indifference. Yet, Mikola is in buoyant mood. He has plans. Vasyliv, he believes, with its gently rolling hills and river setting is the perfect tourist destination.

And, as if to prove his point, he takes us down another turning to the river; this time down a narrow, bumpy, dirt path lined with low fences and small wooden houses. Here on the left he tells us, along the banks of a tiny stream, were once a row of windmills run by several Jewish families. The path stops by a copse of trees and we walk down to a wide river meadow where two or three tethered cows and a piebald horse quietly graze. Just before us is a small island in the river. Two boys are swimming across the channel, another sits on the bank, fishing. To our left a narrow track trodden through the grass leads along the river, through the trees that crowd its banks, towards a row of small houses visible on the rise, their long plots of land, curving down to the water’s edge. To our right the river makes a wide turn, disappearing behind a high cliff, where the land rises into a steep hill.

The spring sky, high and blue with its thin drift of clouds, the sheltering trees. The green meadow and the winding river; its quiet, steady flow.

It is beautiful here.

On the way back along the bumpy path we glimpse a young girl walking towards us up the slope from a garden below, herding a flock of geese.

Now Mikola takes us along yet another path. It runs down between high grassy banks and this time comes to the river at a point where immediately opposite, on the other side of the water, is a high cliff, its earthy brown and green contours stretched into rippling reflections in the river’s strong flow.

Two women in wellington boots stand ankle-high in the water washing clothes, a pile still stacked in a wheelbarrow behind them. Two little girls sit close by, balanced on the prow of a wooden skiff beached on the riverbank, their feet dangling in the water.

Mikola leads us a few metres up the path again and then turns off and through a gate into a large yard. We’ve come to his house. A well stands in the middle of the yard. It’s made of wood and painted blue with an intricately fretted and decorated tin roof that gleams in the morning sun. Proudly he demonstrates his latest acquisition – an electric pump for the well. He turns on a switch and we watch as the water gushes out. He takes us around his property, shows us pigs in a sty, then a big garden at the back of the house with long, neat rows of vegetables. Their frail green fronds and leaves are just emerging from the soil.

He picks up a handful of soil, holds it out to us. “Black gold, they call it. The richest soil there is. Stalin came here and stripped us of our earth. Took it back to Russia in trainfulls.” He lets the soil slide slowly through his fingers.

Back at the office a woman is waiting for us. She is tall and wears a bright yellow, floral headscarf. Mikola introduces us to Maria Vasileyevna, a teacher at the village school and Vasyliv’s local historian. She’s here to help me trace my family. She sits down with us, puts on her glasses and studies the photograph. As she takes out a notebook I notice her large, work-roughened hands. She has the shape of my father’s mouth, his eyes. She tells me that she’s a Semenyuk on her mother’s side.

“We are one big family here,” she says. “ We all come from the same earth. It’s in our blood, we take it in with our mother’s milk. The earth of this village is a magnet. It pulls its children back. And so you have come to us”.

Maria finishes her notes and asks if she can take my grandmother’s photo with her. She promises she’ll do what she can to find my family.

Mikola drives us, together with Katya, Vanya and Svetlana, to a restaurant by a lake in the next village. We sit in a wooden arbour, eat stuffed chicken cutlets, cabbage salad and a huge carp, fresh from the Dniester. We drink vodka and each time the glass is filled for another toast – to our health, our wealth and happiness, to our continued friendship.

On the way back to Chernivtsi we stop off at a petrol station. In the office a man is leaning against the counter, drunk. As we leave he suddenly bursts into song in a deep, rich baritone.

The next morning Tanya calls me on my mobile. Maria phoned her at seven o’clock. She has found my family.

Sharon Feigal — How to Drive Stick

How to Drive Stick
by Sharon Feigal

One day in Amsterdam’s Vondelpark, a small boy on a small bicycle prepared to ride directly into a small pile of freshly mounded earth. The red bicycle was so tiny that, with its training wheels, it looked more like a tricycle. The boy, helmeted head bent in concentration, readied himself for the challenge. His father’s hand on his shoulder steadied his nerves.

I cycled past, and as I did, I heard a light thump, and a satisfied harumph as the father groaned in sympathy. I looked back. The daredevil was still jaun-tily upright, his front tire just slightly embedded in the soft dirt, his eyes wide with confusion under his helmet but his mouth held in a proud line.

When I was his age, I had many idols, among them the great motorcycle stuntman Evel Knievel. I couldn’t jump a motorcycle over several parked trucks, but I could line up logs beside a small ramp and attempt the jump on my bicycle. I lined them up, but a memory of actually missing any of them in the subsequent “jump” eludes me. It probably never happened.

Somewhere along the line, we lose our fearlessness. We become cautious with our possessions, aware of their vulnerabilities as well as our own. We are terrified of collision, terrified too of a loss of control. As children, some of us crave those feelings and learn from them. Some of us ride our skateboards as hard and as fast at the flat wall as possible, alone in the parking lot, anticipating with delicious dread the impact that will follow if we fail in our daredevil last-minute pivot.

Maybe we’re the same ones that always have to learn everything the hard way. Or at least the painful way. Maybe we’re the pigheaded non-believers, distrustful of the loving parents who tell us that our antics will end in raw knees and broken toys. Or maybe we’re just experiential daredevils, out to discover for ourselves what it feels like to fling ourselves headlong into a muddy pile of dirt.

As it happened, my dreams of living up to the legacy of Evel Knievel weren’t completely unachievable. I did have access to a motorcycle—my dad’s humble 1969 Honda CL70, silvery grey with blue trim, which his own dad had given him when he was at Western Washington University studying Biology and Chemistry.

The first in his family to go to college, Dad had used the bike to get himself and sometimes my mom around to classes, work, his apartment, and on adventures, back in the early 1970s in damp and grey Bellingham, northwestern Washington State. Despite the very limited capacity of a 70cc engine, he once convinced Mom to ride with him to the top of nearby Chuckanut Mountain, a well-intentioned adventure that disappointingly ended in hours of rain and two frozen and bedraggled individuals returning home late that night.

Out on the winding country roads of the Lincoln Creek valley in the southwestern region of Washington, I rode on the front between Dad’s arms when I was very small then on the back when I grew a little bigger. When I became a teenager, my dad began to let me take it out on my own, although never very far. I was too young for a driver’s license, and didn’t even have a learner’s permit, so I was forbidden from traveling as far as town, but farm kids grow up driving many vehicles in order to help out with the work, and I’d been driving tractors and 3-wheelers for most of my life.

At the age of 15, the well-intentioned but ultimately disastrous adventure that was my parents’ marriage was long over and I was mainly living in town with my mom, stepdad, and a handful of siblings. My dad still lived out at the farm, 20 minutes away up Lincoln Creek, and my brother and I still spent lots of time out there with him.

My friend Nathan lived just inside the city limits. His parents had converted their garage into a house extension, which meant that his teenage bedroom was accessible covertly at any hour by side door, after knocking on the window.

One afternoon, I borrowed Dad’s bike with a promise that I was only going to cruise up and down the valley, certainly no further than the foot of Cook’s Hill Road, about 5 miles down the creek. Along the way, fuelled probably by lovesickness from a crush on either Nathan himself or one of our other friends to be found at his place, I decided to drive an additional five miles into town for a visit.

Partially in order to make up the time so that my dad would not suspect the distances, I had an excuse to drive much faster than I ever had before. My hair was flying out behind me, and the twists and turns of Lincoln Creek Road—a death trap to many motorists over the years—were exhilarating. Not much later, my first boyfriend and I would race up and down that same road in his VW Beetle, misunder-standing Dad’s cautionary advice: “You should drive so that you never use the brakes on this road.”

Nathan wasn’t home when I got to his house. I pounded on the window of his bedroom, but was not brave enough to ring the doorbell and ask his parents about his whereabouts. Disappointed by the unavailability of my friend for my unannounced visit but excited from the ride, I turned around and headed back to Lincoln Creek and the farm.

Our farm lay in a particularly wide and low section of the valley, and the road curved down out of the evergreen trees and into it at a distance, then continued in a wide bend past further farms and homes before disappearing around the next big curve. The farm itself squatted at the end of a long driveway, leaving the entire section of valley and road visible from the front porch of our house. At night, headlights from occasional vehicles chased patterns around the walls of my childhood bedroom.

It wasn’t surprising, then, that my dad heard me coming, and was waiting for me in front of the house.

“Everything alright with my bike, Sharon?”

“Um, yeah…” I killed the engine. I wasn’t really sure what he was asking, but his hands were on his hips and his tone told me that I was in trouble.

“Engine sounded a little harsh. Did the clutch stick?”

“Clutch?” I knew the word. Tractors had them, I knew. It had something to do with the gears, in the form of a little lever or knob, and you needed to be in a very low gear to get them out of deep mud. You’d probably want someone to give you a push, too, and a few boards to wedge under the tires. 3-wheelers had them as well, but you changed gears with a little joystick. The car that Dad had been trying to teach me to drive had a pedal that you operated with your left foot, usually resulting in us rolling backwards down Cook’s Hill. I wasn’t entirely sure what the clutch had to do with the allegedly harsh sound of the engine, though. I can still feel the bewildered look I must have had on my face, eyebrows crinkled and raised, teeth poised to bite my lips.

Dad tried again, “What gear is it in?”

Uh oh. The motorcycle had more than one. On cars, tractors and three-wheelers, there are numbers stamped on the joysticks or levers. I hadn’t ever noticed one on the motorcycle. I got off and peeked back at it. Nope, I still couldn’t see any num-bers.

At this point, I’m sure my dad knew exactly what had happened, every part of it. Our valley echoed very well. It was usually possible to guess the size and speed of the vehicle by the sound of its engine through the valley. My dad must have deduced that whether or not I’d gone further than I was permitted, I’d done it at speeds far too fast for first gear.

There are second lives, and probably third and fourth, for motorcycles. The lucky ones get repaired, using the parts of other machines, and restored. Unfortunately, that little CL70 took the hard knocks from that lesson in transmissions. A few weeks later, and only after I asked, my dad told me that his mechanic could do nothing for it. Heartbroken, he’d watched it hauled away on the back of someone’s truck, des-tined for parts.

Shortly after this incident, we gave up trying to teach me to drive a car with a manual transmission. No amount of explaining could teach me how to smoothly operate a clutch. Through a barter, Dad acquired a beige 1981 Buick Regal, a giant, safe boat of a sedan, and I learned to drive an automatic transmission. I won’t lie—it’s much easier, especially on the hilly terrain of the west coast. I made it through my first three years of college in eastern Washington with automatic transmission. At the end of those three years, my life and my second car in tatters through a series of other mishaps, I relocated to Minnesota to start anew.

My fresh start turned out to be vehicular as well as personal, since the loss of my last car. I started with a bicycle, which was soon stolen, but home, classes and jobs were sometimes too distant from each other. A motorcycle is a lot cheaper than a car, and motivated by limited resources, I rode the bus from home to home, test driving secondhand motorcycles, always in first gear. I dared not touch the lever beside the left foot peg—the clutch itself.

Eventually, I found a 1977 Honda CB550k, a black beauty with orange detailing and all the extra bits you can imagine. We went for a ride around a parking lot, but I was too afraid to brave the streets and traffic home, that cool spring evening. The seller, an attractive and rather bewildered guy only a little older than I was, arranged to drive it the half hour to my place while a friend drove him home. Meanwhile, I wrote the biggest check of my life so far, for $500.

Once again choosing the most obstinate and solitary method of learning new things, I did not enrol in the Motorcycle Safety Course offered by the State of Minnesota. There, I could have been patiently instructed on every step of riding a motorcycle, starting with getting on it and leaning it up. I could have experienced falling over and picking up a bike with a very manageable 125cc motorcycle, larger than Dad’s old CL70, but still not much more than a moped. Instead, I took the written exam that granted me my learner’s permit, enabling me to ride, during daylight hours, with no passengers, on non-freeway streets, in full protective gear, something not required for fully licensed bikers in Minnesota.

A friend had given me a well-worn and very oversized leather biker jacket, and another friend gave me a pair of matching second-hand helmets. I wore combat boots and leather workman’s gloves that I’d bought at an army surplus store. I spent every free moment of every day teaching myself to ride that bike around the calm, flat, and uninhabited streets of the quiet residential neighborhood where I rented the attic bedroom of an elderly couple. There was very little street traffic there, and almost no one was ever parked on the streets because every home had a full garage in the alleys that snaked around backyards.

Every corner had a stop sign, and at every stop sign I fell over. Years of attempting to understand how clutches were operated behind the wheel of a car were repeated and condensed by the visceral experience of falling over every 30 seconds. The motorcycle, bearing protective guards for its engine that kept the whole bike off the ground, was unscathed. My wardrobe and knees were not. Within a couple of weeks I no longer owned a pair of pants without holes in the knees, and I’d had to retire the first of the two helmets. But I was able to ride.

I spent that summer taking weekend road trips around the level terrain of the upper Midwest, studying the mechanical manual and learning to do my own frequently needed repairs. I took the Motorcycle Safety Course, where the teacher asked me to please stop showing off. The other students were intimidated. My first passenger was a friend about twice my size, and we got home—slightly tipsy from Foster’s lager—through the traffic gridlock that was downtown Minneapolis’ BBQ Festival.

Dad visited the following autumn. Autumn in Minnesota is beautiful, with all the deciduous trees showing reds and golds, mounds of leaves everywhere. It’s a great time to visit. By then, I was fully licensed. We went for some short rides. Now it was his turn to sit behind me, on this newer, larger Honda, trying to steer me from the hips when he got nervous, but lacking any imaginary brake pedal as he’d had in the cars.

When it was time for him to fly home, the only way I could get him to the airport from my new place in a student house in Dinkytown, just north of campus, was to borrow my boyfriend’s car, a dull-grey Japanese compact. It had a manual transmission. I had never borrowed his car before. I had never driven his car before. I had never told him that I didn’t know how to drive a stickshift.

My dad was more wary. “When did you learn to drive stick?”

I hesitated. “Well, the bike has a clutch. It can’t be much different.” I was game, if nervous. We packed up the bags and I got behind the wheel.

“Do you want me to drive?” he wanted to know. Was he worried that I would ruin this person’s car like I’d ruined his little bike?

“No… I’m going to have to drive back without you anyway.” Maybe he could coach me like he’d done when I was younger. Wait. That had never really gone all that well.

I put the car into gear and drove off down the street without incident, in the direction of the southbound freeway. We needed to get past downtown Minneapolis to the airport, south of the city and its wealthier suburbs.

When I moved to Minneapolis, I was shocked by what passes as driving skills in the locals. They seldom used their turn signals, they veered left on their widest of wide lanes in order to execute a right turn, and they descended into a complete panic whenever traffic needed to merge.

I was pretty pleased with myself as we started down the ramp leading to Interstate Highway 35 West. Freeways should be easy—without stopping, you smoothly change into higher and higher gears until you are gliding along at a reasonable pace. That’s the theory, anyway.

Unfortunately, I hadn’t taken into account what time of day it was—rush hour. The freeway was a tangled mess of traffic. Cars were stopping and starting, making wild rushes to pass each other on the left or on the right, and swerving in the lanes to look for a chance to do so. All of the best examples of Minnesotan driving were to be seen. My poor dad, never comfortable with city traffic anywhere, started to look a little pale. His right hand reached out, not so subtly, and took hold of the panic bar above the passenger door. His left hand gripping the edge of his seat steadied his nerves.

There were some mishaps along the way. I stalled the engine a couple of times, coming out of a dead stop on the packed freeway, a harumph from Dad every time we came to an abrupt stop. But we got there in the end. Dad made his flight, I made it home again, and my future husband was none the wiser about the dangers visited upon his hapless vehicle. I couldn’t have been prouder. I’d finally mastered manual transmission. I could drive stick. And no one had taught me how.

Neil Hughes — Easter Saturday on the North Yorks Moors Railway

Easter Saturday on the North Yorks Moors Railway (May 2012)
by Neil Hughes

“We’re going to the beach!” the anxious little girl, who had been trying to get into the adults’ conversation for some time, announced in a shrill voice.

Was it Scarborough, maybe? That was not where I was about to head off for that day but one look around the small group of us gathered in Helmsley youth hostel (in East Yorkshire) that doubtful, overcast, Easter Saturday morning convinced me that none of us was likely to stay warm that day. A little fitful blue sky rifted the corner of the mostly grey horizon. A small bird sang tunefully—albeit that a little mournfully—of possible Easter rebirth.

The previous day it had poured. Morning quiet – stations of the cross at church – then an afternoon cloudburst. I had spectated at a diligently-performed street presentation of a trial-and-crucifixion passion play in Kendal before the heavier precipitation, moving then through the rain-soaked dales—Sedbergh, Garsdale Head, Hawes, Aysgarth—to Thirsk and then after this to Helmsley. No-one really thought that today, the culmulation of such a long north country of England winter, would be any better. Though I was going to Whitby, ancient home of St.Hilda, her convent and its conciliatory, epoch-making synod, and also terminus of the North Yorkshire Moors railway, neither held any especial prospect in themselves of presenting me with glittering sunshine upon arrival.

It had been a silent winter—certainly for me in Cumbria. The silence of the snow, when it falls; the silence of mountains; the silence of the economic recession gradually enveloping the country; the silence of…silence, punctuated only by the occasional howls of countries that were being dragged into war, famine or the autocratic rule of dictators: South Sudan, Nigeria, Syria. I was relatively little aware of this where I was, of course, surrounded by fields, streams, owls and the rugged Cumbrian mountains. And I had a general disillusionment with politics too: was the British coalition government going to bring us out of the mess? Probably not in any way.

The previous evening at the youth hostel had been silent too, pierced only by the intermittent outbursts of chat from the individuals and from two or three families gathered around squat Formica-topped tables in the members’ kitchen, with that same optimistic, diplomatic little child and her parents among them. The cosy electric lamps glowed quietly, that same presumptuous bird hesitated a careful, cautious note or two outside in the dark once the drizzle stopped; punctilious drops of rain descended from the roof each time it started again. The immediate agony of Easter suffering was over; quiet calm announced itself once more.

But now each was off to Scarborough, Whitby or somewhere over a rainbow.. First thing in the morning I walked into the neat, limestone-walled town centre, buying bread and seeking travel directions. I had been before to the North Yorks Moors; I was just seeking, I suppose, some assurance that things were still pretty much now as they had always been then.

The day, in more ways than one, was undeveloped: still, hopeful, clear. Levisham station is in a hollow, reached by a tortuous, single-track road that winds down a valley side amongst trees, past a camping and picnic site, then over a level-crossing. On the way I stopped briefly to look at Lockton youth hostel, noting the friendliness of more than one local person who each helpfully guided me to where its agilely-concealed entrance lay. At Levisham station platform, amongst well-preserved Victorian buildings, I identified first, the booking office, then purchased a ticket: a rover for the whole line. In the end, I never visited Pickering down at its south end, though.

In experiences like this, is not the waiting as important as the event itself? One is waiting, hoping, maybe imaging; then finally the superbly well-preserved steam train, its column of smoke and prospectively a whistle, approaches the station. But first, the signal clatters up (indeed up, on the NYMR, not down). But it’s a diesel! I can’t say I’m overly disappointed, though; the day has only just started and it’s all part of the adventure. The multiple-unit diesel is quite a vintage one, too…

I sat down close to an Asian family and then exited at Goathland, the next halt along the line. Enough time was available here for a brief moorland walk, stroll into the picturesque village and visit to the veteran Hull and Barnsley railway carriage secreted behind the platform. The sense of proximate history is palpable. This is why so many families, couples, individuals and children are here to try to recall it as a small part of their past too. An ebullient stream runs underneath the solid brick station itself. In the waiting-room, although it is a little chilly and musty, a freshly-lit coal fire burns in the grate and there is a welcoming presence of staff. I emerge and sit awaiting a southbound train, a mite diffidently inspecting facial features. The motorbikes, the sirens, stress of potentially anti-social, threatening neighbours and other ills of modern life are ephemerally, critically forgotten, though not altogether. Waiting for a fascinating object, steam-hauled, to pull in one transiently experiences a real-life encounter with the past. Is there even a tear in one or two eyes present, maybe?

As its stentorian equivalent arrives on the opposite platform, my own means to proceed to the next station north, Grosmont, pulls in. It is fronted by a sparklingly-clean, green ex-Southern Railway loco complete with prototype smoke deflectors. Both I and other customers—even though this resplendent specimen is facing back-to-front—are delighted and jump in. Were I a trainspotter, I would note that this is certainly not one that I have seen before.

At Grosmont we discover the reason for this surprise, novel occurrence. A full wedding train, soon to be appropriated by an authentic bride and groom, stands prepared in the bay platform. Our own de-coupled locomotive, now crowded around with supporters, young and old, backs away down the line and then is reconnected to the front of the standing matrimonialised Pullman coaches. In a short time the bridal party arrives. I enquire tactfully of a member of staff how much it costs to hire the Pullman train. He immediately, with a sympathetic smile, gives me a leaflet. One cursory look inside decides for me that this is not something I’ll be making a project of to celebrate my sixtieth birthday.

Crowds gather inquisitively, not wanting to appear too prurient. Through a gap between coaches on the other platform—I have now crossed the track—I see bride and groom express a grateful embrace, the green locomotive being the wider frame, for the benefit of photographers. A few shafts of sunlight, piercing through, brighten the day. I then swallow down a sandwich on the fourth platform that is used only by the intermittent BR (Northern Rail) trains between Whitby and Middlesbrough. I have just witnessed an argument. Amongst a dysfunctional family, two adults and two children, one a teenager, one younger. Life as it is, I suppose; one day you’re married – as I may yet be—then, before long, arguments like this one. So when does true life actually begin?

My train for Whitby duly having arrived, I step in and spend most of my time aboard peering out of the end-of-carriage window, imbibing smoke, especially in one tunnel. People aboard are contented; now we are all going to the beach (or the seaside, anyway) notwithstanding the fitful weather. At Whitby I disembark as do many others, though together with a good proportion of people and a fresh influx of day-trippers who had newly gathered. I remain on the lengthy, harbour-side platform, watching the locomotive turned around and gazing, in so marking time, across a flotilla of yachts and busy engineering sheds to the hill where St. Hilda’s monastery still outlines erstwhile holy austerity, though more like a skeleton today than an edifice likely to influence the day-to-day running of modern political economy. In the secular world of 2008 and its aftermath, motorcyclists, scooters and other joyriders buzz about like angry bees on the surface of any credible, authoritative attempt at piety.

As the transformed locomotive, now attached to the front of the eight carriages and facing the correct direction, recesses then back into the station, a scurry for places is triggered. I find myself edging forward into a compartment in the front coach – probably not the one I would have chosen. The prevailing mood inside now did appear to be something like: ‘Fantastic – we’re in! Now let’s get the windows open and enjoy the view!’.

In my own compartment (Remember compartments? They still have them in France, Italy and elsewhere.) I find myself in the company of Jack, Sarah and Tom (the latter is Sarah’s boyfriend or maybe even husband and these are not their real names). Jack, from Peterborough (a lifelong rail enthusiast) had suffered a stroke some twelve months ago and had partially lost certain of his speech powers. In the manner of those, who of necessity, have to express themselves in this way, he used elongated speech patterns which the patient Sarah—a daughter and also perhaps a nurse—and the putatively, long-suffering Tom, do their best to translate and re-configure into acceptable English. Jack, although he doesn’t appear to have lost any of his intellectual capacity and, indeed, was at pains to be communicative, also tended—no doubt as a result of his stroke and perhaps also because he was now unleashed for one day—to be a little childlike in a capacity for also wanting to wander off and stand at the end of the coach, where anyone attempting any kind of confrontation or even interlocution would meet with pure gobbledegook. Sarah’s great worry—not perhaps unreasonable—is that Jack might perhaps inadvertently step out of the train at the wrong station and not be able to climb aboard again before it moves off. She keeps urging the good-humoured Tom to check that dad’s alright, which he duly did each time that Sarah requested it, even though the corridor is quite populated with many other enthusiastic passengers.

The only occupants of the compartment, we struck up an amiable relationship. Jack, it turned out, had been a rail driver himself and it was sad that he could no longer express himself as self-assuredly as he might once have done about many aspects of the railway operation here and railways today in general. Even so, as we pulled out of Grosmont an audible, even if frank, argument erupted between two members of staff about how a valve should be opened whilst water was being pumped into the locomotive’s tank. Jack, in his broken, curt and truncated language freely and readily joined in, sobering the participants down and ultimately needing to be restrained by Sarah (She feared, perhaps, that he might perhaps be inadvertently sanctioned—or even sectioned—by well-meaning though zealous bystanders). I had been about to doze off in the declining afternoon sun, but now was wide-awake. Jack, too, was delighted next as a previously unnoticed heavy freight locomotive was now attached to the front of the train.

“It’s a ‘ten’ – a ‘ten’,” he kept singing.

Following the locomotive change, however, the train remained in the station for a while; no one was quite sure why until an ambulance arrived. Jack, head out of the carriage window, observed this new happening with meticulous candour.

“A stiff, a stiff,” he soon announced through Tom, his attention not unnaturally aroused by the incident, soon assured us that this was not actually the case.

“Still breathing,” was his terse assertion after a quick scan outside—a less fundamentally morbid but still not wholly (in itself) reassuring comment. A wheelchair/stretcher was bundled across to the waiting vehicle; shortly afterwards our train’s own departure ensued.

“We’re going more further now,” Jack told us. The trio were up in Yorkshire for three days, staying at a B & B. The previous day they had visited the York Railway Museum and the ex- train driver had delighted in taking a steam-led trip along two hundred yards of track. Equally Jack’s eyes now shone as, ephemerally lifted from the debilitating rigours of his moribund condition, he was re-immersed in the world of pistons; motion, the thrill of a certain kind and, principally, a sense of mutual duty that he knew only too well gripped him now again, inexorably and comprehensively.

Momentarily my own thoughts regressed back to my own father, Allan. Brought up adjacent to or within the proximity of a railway line in two separate and discrete inner-city Liverpool dwellings he had acquired a rich love of rail and all its related paraphernalia,, transferred later to both his sons, my two-year younger brother Grahame and myself. He, Allan, had died of cancer, the prostate version of the latter that can affect even the fittest (and he was very fit). He played tennis, in fact, even until the last year of his life. As his newly indoctrinated children, my brother and I had been taken all over the country staring into countless rail sheds and goods yards, taking down numbers, seeking permitted entry into signal-boxes, sometimes to work the levers themselves. But now he, too, was dead and his memories and pleasures taken with him.

One night, as a child, I’d had a high temperature and been unable to sleep. My mother and father both attended the bedroom, uncertain of whether to call the GP, but principally trying to devise ways to calm me. Intermittently in the background of a still, frosty winter night we could hear a ‘mixed-traffic’ steam locomotive slipping as it tried to make the gradient of the semi-circular Liverpool dock route about a mile from our house. My father – just as much interested in the railway context as in what was happening in my bed – kept us both informed.

“They’ll be putting down salt,” he said. And my mother, being the quick-thinking maverick genius that she was, soon began likening my situation to that of the train.

“D’you think it’ll get up the bank? It’s trying quite hard. That’s what you have to do. Despite everything that’s stopping you, you have to try to get to sleep.”

Searchlights were put out along the track whilst my father continued watching intently from the bedroom window. Three tentative, tenacious exertions forward; then two back. Occasionally one could hear the semi-distant clang of an iron bar being moved or a briefer peal of a man’s voice. Inexorably—for me, imploringly—the heavy-laden goods train began moving up the hill, first like a spider scaling a sheer bathside wall, then gradually more confidently. It passed out of detection and moved on into the night. Within a few moments, the passion of my illness surmounted and metamorphosed into an incident of a far greater and enduring human scale—and its proper angelic overcoming too—I was asleep.

Our North Yorks Moors Railway train hurried Jack, Sarah, Tom and I each to our respective destinations. Afternoon sun now illuminated the entire landscape.

“Look, Sarah said, at the shadow of the smoke on the field.” Indeed, one confident billow after another was outlined on the tufty grass and moorland at the track-side. It was indeed a quaint, beautiful—and because we were all gazing at it momentarily at once—a uniquely uplifting, uniting and confidence-building sight despite the speed at which, as an historic remnant, each fresh puff rapidly disappeared from our vision.

And so on now—each to our own cars and homes. In the station at Levisham our train overshoots the platform. I earn admiration—not unmingled with perplexity—as I jump from the isolated carriage down on to the gravel.

“Couldn’t you have just walked down the train?” asks a liveried, exasperated guard as I pass (though not unkindly). Then I am ascending the hill in my car, which has emerged unscratched from the car park despite the exponential increase in the number of vehicles parked there since I deposited my own earlier in the morning. I ultimately wrest my neck to cast one final look at the shy cluster of pre- rail-grouping heritage buildings before I turn my back upon them until next time.

So away goes the train: away with Jack, Sarah and Tom, its argumentative crew, possibly the Asian family I met earlier or the disputatious trio at Grosmont, maybe even the little girl from Helmsley youth hostel. It’s been a good day for all and maybe I’ll meet them all again somewhere, sometime.

Maybe we can all love and respect one another better now too. Here today were, in tiny microcosm, many ingredients needed for a more understanding outer society too. I sit now in the cafe at Lockton, drinking coffee and eating a piece of cake. And I look out, thinking through these and many much profounder thoughts too.

Bryan R. Monte — New Eyes for Saint Lucy: A Memoir of Jerome Caja

New Eyes for Saint Lucy
A Memoir of Jerome Caja
By Bryan R. Monte
Copyright 2014 by Bryan R. Monte. All rights reserved

It has been my privilege to have known, at the very beginning and the very end of my education, two visual artists, whose works hang in major galleries. These two artists, one dead and one living, have produced distinctive works which can be found in galleries and museums such as the Smithsonian, the San Francisco MOMA and the Saatchi in London.

I don’t know if my association with these individuals was by luck or fate or whether I just naturally gravitated to them. But being a writer who finds himself spending more and more time as an art critic for my literary magazine, Amsterdam Quarterly, I find that knowing these two people intimately—their interests, aspirations and foibles during their childhood and/or (post)adolescence—gives me an added insight into their work with regard to its subject matter, style and format.

The Jesuit saying, “Give me a child until he is seven, and I will give you the man,” is apropos for my acquaintance with the first artist, Jerome Caja, the notorious bad boy of the San Francisco gay art scene in the late 1980s to mid-1990s. In September 1964 we were both pupils in Mrs. Kosowski’s dreadfully-overcrowded (45 pupils, 42 desks), Irish-, Czech-, Polish- and German-American, first-grade class at St. Clements (Catholic) School in Lakewood, Ohio.

In those days, the only way the overstretched teachers could keep track of their pupils was by strict, alphabetical seating. As a result I spent most of my time in elementary, middle and high school talking, working and socializing with pupils towards the middle of the alphabet such as Larry McMurtry, Megan Rowe, and Jerilyn Friedman. There was, however, a tall, thin boy at the beginning of the alphabet with short blond hair and glasses so thick they left red dents on his nose, (on the rare occasions he removed them), who caught my attention. Not only did he look interesting, but he was also good at storytelling and mimicking the mannerisms of some of the students and teachers out on the playground during recess. With these skills, he soon made himself known in the large class and had attracted a small group of friends (one of whom was myself).

St. Clements First Communion 1964. Bryan Monte, second row to the right of the priest, Jerome Caja, second last row, fourth from the right side.

St. Clements First Communion 1964. Bryan Monte, second row to the right of the priest, Jerome Caja, second last row, fourth from the right side.

There were other reasons, though, why Jerry was interesting and even unique. He came from one of the most well-known and devout families in a parish with ten and later eleven boys. His parents frequently attended mass, (daily during Lent), and were always involved in pancake breakfast fundraisers or ferrying boys to campouts for the school’s scout troops. (In contrast, I can remember my father taking our family home early from a parish barbeque because the man taking the tickets remarked: “Who the hell are the Montes?” even though, as he later roared in the car, “I have three kids on the God damn honour roll and nobody knows who we are!”)

In addition, Jerry lived just down the street from St. Clements, on Lincoln Avenue. I can remember going over to his house and meeting his other older and younger brothers who were almost carbon copies of each other. They all had the same tall, thin bodies, long noses, and dark Bambi eyes. The only difference was their ages. Jerry and I usually played with the dozens of green, plastic toy soldiers in the basement, lining them up for battle. That was, until one of his older or slightly younger brothers decided they wanted to wrestle. I soon learned to stay back and not join in because wrestling, for the Caja boys, was serious business. Board games and pieces flew into the air and chairs, lamps and tables were overturned as the boys tested each other’s strength. I imagine with eleven male siblings around the dinner table and two or three to a bedroom, there was probably plenty of competition for just about everything.

And there was yet another reason I felt attracted to Jerry, though I couldn’t really understand it at that time. Even though most think that a child has little knowledge of sexual orientation, when I was six going on seven I thought I had scanned some sort of understanding in Jerry’s head which comprehended why I didn’t enjoy torturing insects or small animals in my backyard or why I wasn’t repulsed by girls but enjoyed playing with them as much as with boys.

At any rate, I learned a lot that first year. I learned how to read. I taught my younger sister the phonics lesson I learned each day. Until my parents found out about my tutoring, they and my sister’s kindergarten teacher thought she was a genius. I learned how to pray. The nuns taught us the Our Father, Hail Mary and Nicene Creed in preparation for our First Communion the following year. I learned how to attend mass in the dark, stained-glass-windowed, parish church. Its clerestory walls had a mural of the saints’ gruesome martyrdoms—St. Clement, the parish’s patron, thrown off a ship with an anchor around his neck, St. Peter, crucified upside down, St. Lawrence, grilled over a fire, St. Sebastian, shot full of arrows, Saint Hippolytus, pulled apart by horses, and St. Lucy (patron of the blind and poorly-sighted), her eyes gouged out because a pagan man found them so beautiful he wanted to marry her. All these saints looked away from their torment with big, ecstatic doe eyes upwards towards heaven. From the nuns I also learned how to “turn the other cheek” when they struck me with a hand or ruler for disobeying or just because they were upset.

But with Jerry I always felt safe and by the end of the first year I felt I could ask or tell him anything. That was until our first cub scout campout together that summer. One night, Jerry and I lay next to each other on the floor of the tent in separate sleeping bags listening to the scoutmasters’ card playing and the whoosh of the Coleman gas lamp under the shelter ten or fifteen yards away. We talked for a while and when the others had fallen asleep, I asked Jerry if he would hold my hand. To my surprise, Jerry wouldn’t do this. I asked again, but Jerry continued to refuse. After repeated requests, however, Jerry reluctantly did as I asked, probably to keep me quiet. About 15 minutes later, however, he took his hand away.

The next day, everything changed. Freaked out by my hand-holding request, Jerry told all the other boys what I had asked and I suddenly found myself an outcast from Jerry and the rest of the troop who did their best to torment and/or exclude me from activities without the adult leaders knowing what was going on.

After I came home from the campout, I didn’t see Jerry for the rest of the summer and I didn’t go over to his house, afraid I’d be humiliated again. When school began in September, my distress was compounded when I discovered that Jerry and I were now in different second-grade classrooms—I in Miss Barbara’s class and Jerry in Mrs. Savage’s across the hall. Worse yet, Jerry refused to talk to me out in the schoolyard and wouldn’t let me come over to his house. He also made fun of me, throwing a limp wrist to mimic me (though I’d never done that myself) as I now became a part of his entertainment.

In my distress, I enlisted the aid of Mrs. Savage. I told her about how close Jerry and I had once been and how he now didn’t want anything to do with me. (I left out the handholding incident). I begged her to bring Jerry and me together so we could talk. One afternoon during recess, Mrs. Savage did as I requested and Jerry marched sullenly up to me in the playground under Mrs. Savage’s watchful, but somewhat distant eye. I told Jerry that I missed him and didn’t understand why he no longer wanted to be friends.

Jerry however, would have none of it. He called me “a fag” and said: “From now on, I’m only going to hang out with the cool people.” I didn’t realize our school had cool people being only in second-grade, but obviously Jerry did. I now wonder: could Jerry’s desire for fame or notoriety have been so acute, even at the age of seven, that he knew to get rid of anyone perceived as a liability?

Jerry’s desire to ignore or exclude me was difficult to maintain since we attended the same weekly school, scout and church activities together. It was torture sitting across from Jerry in the back of one of the fathers’ or mothers’ station wagons as we were being ferried to another weekend or summer campout. The connection between the Cajas and my family was also close. I can remember Mrs. Caja bringing a Ziggy cartoon book from my mother for me on the mid-week parents visit for scout summer camp at Camp Avery because my mother couldn’t leave my father’s side that evening at the family-run pharmacy. My request for Jerry’s hand was an open secret and none of the boys would share a tent with me unless the scoutmaster forced them. As Jerry led another group of boy’s on a hike into the woods to smoke, look at his older brothers’ porn or light an illegal fire, I’d lay on the grass next to my tent, reading a science-fiction novel about people travelling in a space ship at almost the speed of light, practicing my telekinesis, pushing clouds through the afternoon sky.

Jerry still found ways to punish me for hanging around. After shouting obscenities into the thick backstage curtains, upset because he was about to go on as the Virgin Mary in the nativity play, Jerry, at the last minute, stuffed me into his white sheet costume and pushed me out onto the stage. It was a non-speaking part so I kept my head down in the dim lights, hoping no one would notice me. Later that evening at home, however, my mother mentioned to my father what the man sitting next to her in the audience had asked: “Where did they get a girl to play Mary?” It was only time I can remember my father laughing uncontrollably—and not because something was funny. I began to understand what Jerry feared about my desire to get close to him, about being a fag and gender bending.

Another time, he set the cub scout pack on me literally. One winter, we were gathered inside a warm, wooden cabin in Beldwin Village in Lorain County because it was too cold and rainy outside to camp out in tents. Cooped up in this cabin, I made the mistake of looking at Jerry across the room too many times. Jerry had the boys hold me down while they and punched and pinched my bare torso so long that it burned a bright pinkish red called a pink belly. I was amazed that Jerry could be so cruel. He just looked at me and said: “You had it coming. I warned you not to look at me.” Perhaps this was the reason that my photos of Jerry at scout camp are always a bit fuzzy, taken with a simple Brownie camera and usually from quite a distance.

aq9_memoirs_jerry_sqsharp_webfoto

Jerome Caja and unidentified camper, Camp Beaumont, Ohio, August 1969. Photo © 2014 by Bryan R. Monte. All rights reserved

Serving mass together was also torture. As the two of us put on our black cassocks and white surpluses alone in the same room next to the altar, I began to feel like one of those clerestory saints being hacked or burned to bits in some sort of simultaneous earthly torture and holy communion. (This is perhaps the archetype of all my future relations with tall, blond, athletic men who I pursued or rather observed mostly from a distance after Jerome’s rejection and my social humiliation/isolation. Those blond, mostly straight men to whom I was undoubtedly attracted later in high school, but to whom I almost never expressed my need for intimacy as I had with Jerry). I also noticed that the priests seemed to like Jerry and paid him more attention even though he cursed when he tripped in his cassock going up or down the marble steps, he didn’t know all the prayers and he sometimes drank the leftover, consecrated wine instead of pouring it down the drain.

The last time I remember spending time with Jerry was in the church basement for a scout meeting. I was 12 and had made it to Star Scout with merit badges in marksmanship, cooking, coin and stamp collecting or philately (which brought lisps of appreciation from the guys in the troop) camping and hiking. I’d also recently been inducted into the Order of the Arrow after a 2-day hike and sleeping out alone without a campfire or flashlight under the stars at Beaumont Scout Camp in the woods of Northeast Ohio. I had hoped to make Eagle before I started high school, but I soon realized that wasn’t possible. Even though I was still in the scout troop, I had once again done the unthinkable and was about to leave St. Clements’ for the evils of public school. I explained to nun after nun and priest after priest who pulled me out of class and into the hallway that spring before I left, (some of whom graphically described my soul burning in hell), that my departure was due to financial considerations— the tuition having recently been increased from hundreds to thousands of dollars per student per year, a price my father wouldn’t or couldn’t pay.

At this last scout meeting in June 1970, someone had left a long, thick rubber hose on the floor of the church hall. Jerry got it into his head to tie the hose between two supporting posts to use it as a slingshot to launch himself into the air and across the hall. Instead of making him airborne, however, the cord spun and flipped Jerry over, smashing his head against the floor. Everyone was horrified by what happened, even the assistant scoutmaster, who was present. Jerry fortunately remained conscious and rubbed his short, blond-haired head repeating: “Fuck” or “Shit, that hurt,” over and over again. I don’t know if he sustained any injuries as a result or whether he was taken to hospital. That was before the days of MRI scans.

For twelve years I didn’t hear anything about Jerry. Then in autumn 1982 while attending Berkeley, my mother sent a half-page clipping from one of Cleveland’s daily newspapers. Almost as large as the article was a photo of Jerry as a seminarian with shoulder-length, blond hair surrounded by a group of adoring, but troubled, inner-city youth. It didn’t surprise me that Jerry had decided to go into the priesthood. Growing up in such a large, devote Catholic family, the law of averages predicted that at least one and maybe two Caja boys would receive a “calling.” And, becoming a priest would give Jerry the opportunity to be in front of people again in the spotlight at least once a week. Looking at Jerry’s wavy, androgynous, shoulder-length hair, though, I wondered if the Catholic Church had become more liberal or just desperate for new priests. Surely that hair made Jerry looked unmistakably gay. I wondered if he had ruffled a few feathers at seminary. A year later I graduated from Berkeley and in 1984 I got a scholarship to Brown (probably because of No Apologies, my gay literary magazine, I had founded in San Francisco the year before and continued publishing at Brown).

The next time I read about Jerry was in late 1989, two years after returning to San Francisco after graduating from Brown and teaching high school writing courses in New England. By day I worked as a microcomputer technician making rate charts and data back ups at an insurance company. By night and in the weekends, I covered the gay news as a radio reporter on a show on KPFA-FM in Berkeley. While preparing my script one night after work, I saw a photograph of a drag queen with stringy blond hair, big, Bozo eyes, and double rows of light and dark lipstick on the front page of one of San Francisco’s gay newspapers. It accompanied a feature story about a man named Jerome who had become the mistress of Wednesday jockstrap Jell-O wrestling at Club Chaos just around the corner from where I lived on Valencia Street. The photo piqued my interest because there was something familiar about those big eyes and long nose. I realized Jerome was Jerry when he identified himself as a “recovering Catholic” who had sex with men in Cleveland’s Edgewater Park.

Through my press contacts, I discovered that in between seminary and his refereeing of the Jell-O wrestling, Jerry had come to San Francisco in the mid-80s to get his Masters degree at the Institute of Art. For his graduation he had worn a transparent gown he’d made of plastic pouches filled with different coloured liquids and floating, fake goldfish. (Reportedly, Jerry was also naked underneath the see-through gown, but I have yet to see a photo which confirms this).

Even though the gay community was my beat, I had missed Jerome’s splash on the gay drag/art/sex/literary scene, probably because when he was at Club Chaos, I was in bed as I had to go to work the next morning. And it was still a few more months before I literally ran into Jerry by accident, one cold, windy, January night walking up Castro Street. All 6’7” of him, hard skin and bone, literally collided with me in front of the Castro Theater. He was wearing his trademark high heels and fishnet stockings. I also could smell beer on his breath and figured he was drunk. I said: “Jerry, it’s me, Bryan.” Jerry just stared at me and said: “That’s great, baby, (burp), but I got to go,” and he continued walking down Castro Street. I don’t know if he recognized me. I would have liked to have invited him for a cup of coffee at the 24 hour donut shop down the street, but once again, he didn’t want to talk.

A month later, I heard about Electric City, a weekly LGBT TV show broadcast on San Francisco City College’s cable channel. Electric City had heard about me too. They suggested I do the gay news for them. From the beginning I was a bit apprehensive. This rag tag group of druggy, leather and drag queens was a little too over the top for me. In addition, I believed radio was a much more intellectual medium. What you said on the radio was more important than how you looked or what you did while you were saying it. Against my better judgment, I consented to a tryout. As I had expected, I spent hours in makeup or in front of a camera doing many takes for the same news segment I could have delivered live, unshaven and shabbily dressed on the radio in 10 minutes. I soldiered on, however.

As I was taping one day, Jerome walked in the door. I had heard Jerry was part of group, but I hadn’t seen him since I’d bumped into him in front of the Castro Theatre. Jerry said hello then went into a back room to get ready for a short promotional segment. They filmed Jerry lying flat on an ironing board and, by some sort of trick photography, blotted out the board and made it appear as if he was flying through the air. That day or a week or so later the crew asked me to stretch out my arms over my head and jump up and down. Then, they adapted this video to make it seem like I was jumping while holding the Electric City logo.

At the beginning of April, Jerome had a big art show in a space (a former shop) at Collingwood and 19th Street then called the Art Lick Gallery. The name of the show was “Compact” and I remember trying to look through the white sheets taped over the windows while Jerry hung his very small, framed miniatures painted with nail polish on “found” materials (such as used McDonald’s French fry cardboard holders, junk mail envelopes, plastic restaurant tip trays, recycled paper or tin foil). Some, due to the erotic subjects like “One, Two, Three, Pee on Me, nail polish on tin or “The Foot of Christ,” enamel on toenails (1991), reminded me a Roman art work or early Christian reliquaries. “The Birth of Venus in Cleveland,” nail polish on plastic tip tray (1988) is a self-portrait of Jerome wearing only fishnet stockings and a bra, standing in an inflatable children’s wading pool in a backyard. In the background is a clothesline on which laundry dries, the line attached at one end to a column atop which is a statue of the blue-robed Virgin Mary. This scene, (except for Jerome’s nudity and transvestitism), was familiar to most Catholic families in the Lakewood whose large families (four child minimum on my street) played in backyards that included hand-made shrines to the Virgin made from upturned white washtubs with a statue on a pedestal in the middle. And Jerry’s Marcel Duchamp/Salvador Daliesque (re)interpretation of Bartolome Estaban Murillo’s “The Immaculate Conception” by painting Bozo clown faces on the Virgin and the angels surrounding her in the clouds, placed Jerry’s painting solidly in the Postmodern movement since his unique sign(ature) over Murillo’s work hijacked and upended its motif and critiqued Catholic tradition.

Although I’d been on the radio for a while, very few of my friends and none of my co-workers had noticed or even commented on the show. Once the Electric City promos were broadcast, however, friends, co-workers, even strangers in the subway stopped me to ask me if I was that guy on TV. I realized then the power of TV over radio. I also realized I might be able to make a name for myself and maybe some real money. My natural cautiousness and the desire to stay out of the spotlight, however, kept me from pursuing it. I decided that even with TV’s increased recognition I was going to stay with radio. Then I invited the cast of Electric City to be interviewed by me on the radio in May or June 1990. The night of the interview, however, no one showed up. Through Rink, a photographer friend, I heard they’d got their dates mixed up (even though it was in the station’s published calendar) and were sorry about it. Due to a conflict with my fellow program members shortly thereafter, however, I decided to leave the show and the station, so I never got another chance to interview Jerry or Electric City on the radio.

I did see Jerry, however, one last time, just a few days later, at the head of the 1990 LGBT parade even though I didn’t recognize him. Wearing a Hare Krishna orange-coloured outfit including a skull cap, (which completely hid his long hair), big round glasses, a round gold disk hanging from one ear and a bagel from the other, an orange sash, leopard lingerie and a Kielbasa sausage hanging from a chain link necklace, Jerry created a new persona: Konnie Krishna. As he walked the parade route, people around me asked: “Who is that stealing the show?” and I couldn’t answer them.

A few weeks later, while resigning from the radio show and handing in my keys at the station, I saw Jerome’s name with Steve Abbott’s and a few other San Francisco writers I’d published in No Apologies. They were involved in a big reading in San Francisco, but somehow had forgot or neglected to invite me either as a writer or a reporter. I felt betrayed and excluded once again. I stopped writing gay news stories in my spare time and started teaching ESL and creative and technical writing evenings after work to save money to leave town. Since my insurance company had already been through three reorganizations going from 17 to 12 to 7 offices nationwide, I figured I wouldn’t survive the next one. In addition, even though I’d been looking for another job for the last year and half, I hadn’t had one offer since most businesses downtown were downsizing and/or moving out of town.

Moreover, almost a dozen friends had sickened and/or died of AIDS related illnesses including two ex-partners. San Francisco was turning into a ghost town. I started imagining seeing people on the street that I’d known years ago, who I later discovered were (long) dead. I also thought that even though I had tried to be “careful,” I probably didn’t have much time, so I figured I had the opportunity for one last adventure.

In 1993, I moved to the Netherlands with a one-year job contract and a journalist quality camera. I lived in two small rooms in a barely heated attic for two winters. By spring 1995, I had my own apartment, lived a Spartan life and, through some 16-hour workdays, created a slightly profitable computing and English teaching consultancy. Later that summer, I suddenly and inexplicably felt moved to start writing a long poem about Jerry, which I worked on for months in between projects. On the phone in early November just after my birthday, I mentioned the poem to a friend in San Francisco. He paused, then choosing his words carefully, told me that after a long illness, including the loss of his eyesight due to CMV, Jerome had just passed away of AIDS-related illnesses. (I discovered later he’d died on my birthday). The synchronicity of wanting to write a poem about him in the last months of his fatal illness and the date of Jerry’s passing wasn’t lost on me. I wondered if somehow Jerry, in his distress, was somehow able to contact me as my parents had before they passed—sending their fatal heart attack and stroke pains to me thousands of miles away so I packed my things at work or made plane reservations at home even before the phone rang.

After that, I spent the next few years running my business, securing my permanent residence permit, and developing my first serious, long-term relationship (at the age of 41!). I went from teaching courses at a private college to getting a job and tenure at a public one. During this time, I lost track of Jerry’s artwork and its legacy. On one of my yearly visits to San Francisco, though, poet Ed Mycue, mentioned that there was a book about Jerry on sale at bookstore at 20th and Valencia, once again, right around the corner from where I had lived in San Francisco.

On a table next to the window I found a prominent, fanned stack of large, orange-coloured, hardback books: Jerome: After the Pageant, by Thomas Avena and Adam Klein. On the cover behind his painting of the Bozo clown-faced angels and the Virgin, was a Jerry himself with big glasses and lips. Inside I discovered various photos of Jerry with which I wasn’t familiar. The most interesting was a photograph of Jerry’s paternal grandfather and his brother-in-law dressed in women’s clothing and his paternal grandmother and her sister dressed in men’s. There was also a very uncharacteristic painting, “Still Life with Broken Doll,” (1988), interesting for its distortion in perspective. The traditional bowl of fruit and vase flowers on a red table cloth tilted perilously downwards as if they were about to fall off. A doll with its right arm broken off was also splayed across the tabletop. The room also has a yellow chair and walls of deep blue. Outside, beyond on the orange curtains and pumpkin on the windowsill, is a white picket fence and another house painted in Van Gogh-like thick, eerie strokes as if a strong wind or a tornado, were about to blow it apart.

As a result of knowing Jerry since he was in elementary school and his family’s contact with mine, I think I have a very good understanding of how his Catholic background, which persecuted him for being gay, “inspired” paintings such as “Sacred Heart Circle Jerk,” “Rape of the Altar Boy,” and “The Last Hand Job.” His “The Holy Spirit Getting New Eyes for Saint Lucy,” painted in 1988 seems particularly prophetic as Jerry lost his eyesight months before he died. I wonder if in heaven, God, in his Infinite Mercy, restored Jerry’s vision, as he did St. Lucy’s, her eyes found miraculously intact in her corpse just before her burial, usually portrayed as being brought back to her on a golden plate in the beak of the dove of the Holy Spirit. For those of us left behind, I only hope we can learn to see as well as Jerry did and to make something beautiful and unique from our lives no matter how long or short they prove to be, no matter how rich or poor we are, no matter who includes or excludes us.